Sökning: "Generalized Anxiety Disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Generalized Anxiety Disorder.

 1. 1. Kan yoga minska stressrelaterade besvär? en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Amanda Bergå; [2016]
  Nyckelord :Stress; Yoga; Mindfulness; Medicinsk yoga; Fysioterapi. Amanda Bergeå; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I närmare 5000 år har olika former av yoga och meditation praktiserats. Yoga och meditation används också idag med positiv effekt vid en mängd olika sjukdomstillstånd och tillstånd där astma, bronkit, hypertension, diabetes, kronisk smärta, förbättrad psykisk ohälsa samt minskad stressnivå är några exempel på möjliga användningsområden. LÄS MER

 2. 2. Compassionfokuserad psykoterapi- en studie av en manualbaserad gruppterapis effekt på grad av självmedkänsla hos en klinisk population

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Kämpe; Alexandra Rosendahl Santillo; [2015]
  Nyckelord :shame; self-compassion; compassion focused therapy; transdiagnostisk; skam; mindfulness; självmedkänsla; compassion; trans-diagnostic; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the outcome of self-compassion changed in a trans-diagnostic population who underwent Compassion-Focused Therapy treatment (CFT) in a group-setting. The core skill training in CFT is Compassionate Mind Training (CMT) 43 patients, mean age 40 years old, and std 11,4 divided into 7 groups were included, with 12-14 sessions each, age range 18-70 years received treatment according to CFT. LÄS MER

 3. 3. Central sensitization in orofacial pain

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Emma McCormick; Magdalena Sjöwall; [2015]
  Nyckelord :Central sensitization; Orofacial pain; Temporomandibular joint disorder; DC TMD; Referred pain; Psychosocial factors;

  Sammanfattning : Syfte. Att retrospektivt undersöka relationen mellan central sensitisering i det orofaciala området och refererad smärta, som kliniskt fynd, samt psykosociala faktorer hos patienter med DC/TMD-muskeldiagnosen myofasciell smärta med refererad smärta (MPR). LÄS MER

 4. 4. Labels Impact on Stigma and Evaluation of Generalized Anxiety Disorder Stigma Scale in aSwedish Sample

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Blohm; Anna Hedblom; [2014]
  Nyckelord :Stigma; label; Generalized Anxiety Disorder; Generalized;

  Sammanfattning : This study aimed to examine how variants in diagnostic labels might alter stigma toward Generalized Anxiety Disorder (GAD) sufferers and secondly, to evaluate an existing scale (GASS) designed to measure that stigma. Data was collected from Swedish university students (N=447) where the impact of labeling upon stigma was measured by manipulating the presence and content of a label. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv beteendeterapi jämförd med interpersonell terapi förmedlad via smarttelefon vid social fobi: vad har betydelse för behandlingsutfallet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Louise Öberg; [2013]
  Nyckelord :Kognitiv beteendeterapi; Interpersonell terapi; Internet; Social fobi; Smarttelefon; Prediktorer; Klinisk signifikans; Cognitive Behavior Therapy; Interpersonal Therapy; Social anxiety disorder; Smartphone; Prediction; Clinical significance; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Smarttelefonen används alltmer som redskap i psykoterapeutisk behandling men hittills har ingen kontrollerad studie provat om behandling av social fobi kan förmedlas genom smarttelefon. Denna randomiserade och kontrollerade studie undersökte guidad självhjälpsbehandling vid social fobi förmedlad via smarttelefon med syfte att dels jämföra behandlingar och dels att studera olika patientfaktorers betydelse för behandlingsutfall. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Generalized Anxiety Disorder.

Din email-adress: