Sökning: "Jacob Fornander Marchesini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Fornander Marchesini.

  1. 1. Elevernas syn på dans i idrott och hälsa : En kvantitativ studie om gymnasieelevers syn på dansundervisningen i skolan

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Jacob Fornander Marchesini; [2017]
    Nyckelord :dans; genus; idrott och hälsa;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jacob Fornander Marchesini.

Din email-adress: