Sökning: "Jakob Westin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jakob Westin.

 1. 1. Landstingens pensionsskuld : En studie om landstingens hantering och redovisning av pensionsåtaganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Westin; Jakob Nirfalk; [2016]
  Nyckelord :Pension; landsting; pensionsredovisning; ekonomi;

  Sammanfattning : Problem: I Sveriges kommuner och landsting finns idag en redovisningsmetod som benämns som blandmodellen. Modellen innebär att pensioner intjänade före 1998 placeras utanför balansräkningen i en not. LÄS MER

 2. 2. Credit risk management : Possibilities for a housing price insurance on the Swedish market - lessons from Canada

  Master-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi; KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :John Hunter; Jakob Westin; [2011]
  Nyckelord :Property value; Credit risk; Home value insurance; Equity insurance; Canada;

  Sammanfattning : The deregulation of the financial markets that started over two decades ago in the developed countries has led to increased house prices and loan to value ratios. Home owners in western countries have over the last two decades steadily decreased their savings and at the same time increased the size of their mortgages and the amount of leverage used to purchase their homes. LÄS MER

 3. 3. Design för Flow : En analys av designkriterier för användbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Malin Westin Brahn; Helena Fälth; Helen Möller; Jenny Frändberg; [2005]
  Nyckelord :Användbarhet; HCI; Flow; designkriterier; Heuristisk utvärdering;

  Sammanfattning : Human Computer Interaction (HCI) handlar om att utveckla produkter med god användbarhet. Med användbarhet menas att system ska vara lätta att använda och lära. Jakob Nielsen är en av förgrundsfigurerna när det gäller riktlinjer för hur detta ska uppnås. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jakob Westin.

Din email-adress: