Sökning: "Niklas Björn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Niklas Björn.

 1. 1. En sista utväg? - Gastric bypass och psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Björn Bergman; Niklas Bucht; [2017]
  Nyckelord :Gastric bypass; mental health; bariatric surgery; nursing; Gastric bypass; psykisk hälsa; fetmakirurgi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem i Sverige och har ökat kraftigt de senaste decennierna. Fetmakirurgi i allmänhet och gastric bypass (GBP) i synnerhet är effektiva sätt att gå ner i vikt när traditionella metoder inte hjälper. LÄS MER

 2. 2. Förbränning av biogas/metan i en EcoMarathonmotor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Dan Andersson; Felix Eriksson; Henrik Karlsson; Niklas Axelsson; Björn Steinwall Jivenberg; Anton Stenstrand; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is about the process of converting a petrol-fuelled Honda GX35 engine to runon methane gas. The future goal is to use the engine in the engineering competition ShellEco-marathon, where the aim is to drive a vehicle as far as possible with a set amount offuel. LÄS MER

 3. 3. Analys av frekvensers inverkan på hypertermibehandlingar

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Therese Petersson; Julia Ravanis; Niklas Renström; Björn Martinsson; Martin Torstensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hypertermibehandling innebär uppvärmning av en cancertumör till 40 { 45 C, samtidigtsom temperaturökningar i frisk kringliggande vävnad undviks. Uppvärmningav tumören över 40 C förbättrar effekten från strålbehandling och kemoterapi. LÄS MER

 4. 4. Produktions- och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Halland

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Anton Haglund Nilsson; Björn Åhlander; Christian Lindberg; Magnus Mellgren; Niklas Richardsson; Stefan Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. AC vs DC in Data Centres : A case study in a Data Center in Eskilstuna operated by DC

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Björn Andreassen; Samer David; Niklas Hansen; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Niklas Björn.

Din email-adress: