Sökning: "Niklas Björn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Niklas Björn.

 1. 1. En sista utväg? - Gastric bypass och psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Björn Bergman; Niklas Bucht; [2017]
  Nyckelord :Gastric bypass; mental health; bariatric surgery; nursing; Gastric bypass; psykisk hälsa; fetmakirurgi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem i Sverige och har ökat kraftigt de senaste decennierna. Fetmakirurgi i allmänhet och gastric bypass (GBP) i synnerhet är effektiva sätt att gå ner i vikt när traditionella metoder inte hjälper. LÄS MER

 2. 2. Analys av frekvensers inverkan på hypertermibehandlingar

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Therese Petersson; Julia Ravanis; Niklas Renström; Björn Martinsson; Martin Torstensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hypertermibehandling innebär uppvärmning av en cancertumör till 40 { 45 C, samtidigtsom temperaturökningar i frisk kringliggande vävnad undviks. Uppvärmningav tumören över 40 C förbättrar effekten från strålbehandling och kemoterapi. LÄS MER

 3. 3. Förbränning av biogas/metan i en EcoMarathonmotor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Dan Andersson; Felix Eriksson; Henrik Karlsson; Niklas Axelsson; Björn Steinwall Jivenberg; Anton Stenstrand; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is about the process of converting a petrol-fuelled Honda GX35 engine to runon methane gas. The future goal is to use the engine in the engineering competition ShellEco-marathon, where the aim is to drive a vehicle as far as possible with a set amount offuel. LÄS MER

 4. 4. Produktions- och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Halland

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Anton Haglund Nilsson; Björn Åhlander; Christian Lindberg; Magnus Mellgren; Niklas Richardsson; Stefan Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Database processing for identification of concomitant drug frequencies in a forensic material positive for antidepressant drugs

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Niklas Björn; [2014]
  Nyckelord :TCA; TeCA; SSRI; SNRI; MAOI; antidepressant drug; drug interaction; intoxication;

  Sammanfattning : This article presents a study conducted on data containing drug concentrations. The data was obtained from femoral venous blood samples collected at medico legal autopsies in Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Niklas Björn.

Din email-adress: