Sökning: "Sante Nathanson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sante Nathanson.

  1. 1. Operation Eagle Claw : Hur faktorerna Enkelhet, Säkerhet och Förövning förklarar operationens misslyckande

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

    Författare :Sante Nathanson; [2017]
    Nyckelord :Operation Eagle Claw; Special Operations; Mcraven; Gray; Sof;

    Sammanfattning : On the 24th of April 1980, the US military conducted Operation Eagle Claw that aimed to free 53 American citizens held hostage by an Iranian student terror organisation in the US embassy in Teheran, Iran. This study uses the factors of simplicity, security and rehearsal to investigate why this rescue mission resulted in failure. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sante Nathanson.

Din email-adress: