Sökning: "Simon Söderhäll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Söderhäll.

  1. 1. Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Simon Söderhäll; [2016]
    Nyckelord :SFI; E-learning; IT-verktyg; Undervisning;

    Sammanfattning : Sverige som land upplever idag krisläge inom två områden. Det ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. PISA-undersökningar visar att elever som inte är svenskfödda uppnår betydligt sämre resultat än elever som är det. Unis är en läroplattform för SFI-undervisning som på mycket kort tid nått stor framgång. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Simon Söderhäll.

Din email-adress: