Sökning: "Skolsköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet Skolsköterska.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av psykisk ohälsa hos ungdomar: En intervjustudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Karin Lindström; Angelica Lundstedt; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolsköterska; Ungdomar; Erfarenheter; Innehållsanalys; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och många faktorer påverkar ökningen. De viktigaste faktorerna är skolan, sociala medier och förändrad familjebild. Det är viktigt med tidig upptäckt av psykisk ohälsa och skolsköterskor har därför en central roll i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa hos ungdomar - Ur ett skolsköterskeperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Heidenborg; Karin Kjellgren; [2017-12-14]
  Nyckelord :Ungdomar; psykisk ohälsa; skolsköterska;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among adolescents is increasing globally as well as nationally. There is a greater risk of unemployment, social problems and mental health related issues if young people with mental illness do not get accurate help at an early stage. The school nurses work should be mainly preventive and health promoting. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors arbete med stress hos barn inom skolhälsovården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stephanie Mayes; Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :barn; skolsköterska; skolhälsovården; skolstress; fritidstress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lång väg till valfrihet : Skolsköterskors erfarenheter av vårdnadshavare som är tveksamma till vaccination

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Karnehed; Carina Porlein; [2017]
  Nyckelord :Experiences; Guardian; Nursing; School nurse; Vaccination; Erfarenheter; Omvårdnad; Skolsköterska; Vaccination; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : BACKGROUND: The childhood vaccination program is voluntary. For effectiveness, caregivers need to relate to the attitudes of those who are in doubt about vaccination. A trustful relationship with the school nurse may be decisive for the custodian. Custodians who have declined vaccination experience the information as biased. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars sömnvanor och skolsköterskans hälsofrämjande arbete - en enkätstudie med gymnasieelever i årskurs 2

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pamela Holgersson; [2017]
  Nyckelord :sömnbrist; sömnsvårigheter; ungdomar; hälsofrämjande arbete; skolsköterska; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sömnbrist är ett växande hälsoproblem. Sömnsvårigheter och mindre sömn/natt rapporteras öka bland ungdomar som behöver stöd i att skapa sunda levnadsvanor vilket skolsköterskor har goda möjligheter att arbeta både stödjande och hälsofrämjande med. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Skolsköterska.

Din email-adress: