Sökning: "begreppet ras"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden begreppet ras.

 1. 1. Offentlig maktutövning gentemot samerna under mitten av 1800-talet till början av 1900-talet - En studie beträffande på vilket sätt, om något, den påverkats av socialdarwinismen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karolina Jivebäck; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; samerätt; samer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samerna utsattes under 1800-talet för den svenska kolonialiseringen av lappmarkerna. Denna uppsats ställer frågan på vilket sätt, om något, den svenska offentliga maktutövningen gentemot samerna under mitten av 1800-talet till början av 1900-talet påverkades av socialdarwinismen. LÄS MER

 2. 2. Maktrelationer innanför fängelsemurarna : En fältteoretisk studie av Orange Is the New Black

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nurvedina Dizdarevic; [2017]
  Nyckelord :Class; Pierre Bourdieu; tv-show; capital; field; habitus; Orange Is the New Black; Klass; Pierre Bourdieu; tv-serie; kapital; fält; habitus; Orange Is the New Black;

  Sammanfattning : Viktiga frågor konstrueras på olika sätt, inom fiktion, utefter producentens uppfattningar om världen. Genom att undersöka maktrelationerna kan man ta reda på vilken betydelse makt har i viktiga frågor som hat, ras, klass. LÄS MER

 3. 3. Flexordeformiteter hos häst : vilken är prevalensen och förekommer rasskillnader?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isabella Karlsson; [2016]
  Nyckelord :flexordeformiteter; häst; böjsenor; prevalens; rasskillnader; flexural deformities; horse; flexor tendons; prevalence; breed predisposition;

  Sammanfattning : Hästar är stora och kraftfulla djur, vars senor utsätts för enorma krafter och påfrestningar, vilket innebär att de måste vara friska och väl utvecklade för att upprätthålla sin funktion. Böjsenorna är oerhört viktiga strukturer som har till uppgift att underlätta och medverka i hästens rörelser. LÄS MER

 4. 4. ”Everyone seems to be white…” En kritisk diskursanalys av begreppet expatriate i en postkolonial kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emma Dahlqvist; [2016]
  Nyckelord :expatriate; postkolonialism; kritisk diskursanalys; Vithet; Malaysia; Cultural Sciences; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : Expatriate är en gränsöverskridande identitet i dagens globala samhälle som förknippas med en tillfällig arbetsposition utomlands. Den kritik som riktats mot begreppet, att det är ett begrepp reserverat för Vita västerlänningar, går i linje med en postkolonial teoretisk strävan att problematisera de begrepp och språkliga gränsdragningar som används i den globala diskursen. LÄS MER

 5. 5. "You don't always like your sisters, but you always love them" : Trans feminine accounts of misogyny, sisterhood and difference in New York City

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Alexander Alvina Chamberland; [2015]
  Nyckelord :Trans feminine; sisterhood; trans-sisterhood; femi-negativity; trans-misogyny; New York City; trans women; femininity; intersectionality; Transfeminin; systerskap; trans-systerskap; femi-negativitet; trans-misogyni; New York City; transkvinnor; femininitet; intersektionalitet;

  Sammanfattning : This thesis examines six trans feminine informants in New York City's experiences of oppression, trans-misogyny, femi-negativity, racism, and classism, as well as their experiences of community support, conflicts and resistance practices through the lens of the term sisterhood and the practice of sisterhooding. Focus has also been placed on the informant's views on allyship and coalition, and their relationship to other communities, such as the trans masculine community. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet begreppet ras.

Din email-adress: