Sökning: "c-uppsats marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden c-uppsats marknadsföring.

 1. 1. Individuella skillnader i sensoriska behov: “Need for Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” skalor : Ett bidrag till ämnets teoriutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emma Ekholm; Alexandra von Schreeb; [2017]
  Nyckelord :Sensory marketing; “Need for Touch” scale; autotelic; instrumental; scent; sound; sight; high sensory; low sensory; olfactory; audio.; Sinnesmarknadsföring; “Need for Touch” skala; autotelisk; instrumental; doft; ljud; syn; högsensorisk; lågsensorisk.;

  Sammanfattning : Titel: Individuella skillnader i sensoriska behov: “Need for Scent”, “Need for Sound” och “Need for Vision” skalor. Ett bidrag till ämnets teoriutveckling. LÄS MER

 2. 2. Produktexponering på sociala medier : En studie om hur bloggar och Snapchat påverkar konsumenters inköpsbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Lund; Maya Sundlöf; [2015]
  Nyckelord :Social media; celebrity endorsement; blog; Snapchat; trademarks; default effect; personal branding; Sociala medier; celebrity endorsement; blogg; Snapchat; varumärke; defaulteffekt; personal branding;

  Sammanfattning : Titel: Produktexponering på sociala medier - en studie om hur bloggar och Snapchat påverkar konsumenters inköpsbeslut.Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Maya Sundlöf och Malin LundHandledare: Jonas KågströmDatum: 2015 Syfte: Vårt syfte är att undersöka om konsumenters inköpsbeslut och val av varumärke påverkas av exponering av produkter på bloggar respektive Snapchat. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningsstrategier -   fyra värdeskapande perspektiv : En analys av fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeleine Agerhill; Johan Eriksson; [2015]
  Nyckelord :fastigheter; förvaltning; CREM; indirekta; värde; kund;

  Sammanfattning : SAMANFATTNINGTitel: Förvaltningsstrategier - fyra värdeskapande perspektivNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Madeleine Agerhill & Johan ErikssonHandledare: Jens Eklinder FrickDatum:2015 - februariSyfte: Syftet med vår studie är att utifrån de fyra indirekt värdeskapande perspektiven; finansiellt, kund, interna process samt innovation- och tillväxt, analysera hur fastighetsbolag utformar sina CREM- relaterade strategier.Metod:Uppsatsens primära data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tio stycken personer från några lokala samt några av Sveriges största fastighetsbolag. LÄS MER

 4. 4. Ett Färgat Köpbeteende : En studie om färgers påverkan på konsumenters uppfattning av märkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Martin Myhrman; Robin Uppman; [2015]
  Nyckelord :Color; Blue; Green; Red; Negative labeling; Consumer choice; Genetically modified products; GMO.; Färg; Blå; Grön; Röd; Negativ märkning; Köpbeteende; Genmodifierade livsmedel; GMO GM.;

  Sammanfattning : Titel: Ett Färgat KöpbeteendeNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Martin Myhrman & Robin UppmanHandledare: Jonas KågströmDatum: 2015 - 05Syfte: Bakgrunden till att vi har utfört denna studie är att forskning om färgers påverkan på beslutsfattande inom ämnet marknadsföring är begränsad, tidigare forskning har även pekat på att vidare forskning borde beröra vilka faktorer som skulle kunna påverka konsumenters uppfattning om genmodifierade produkter. Således är vårt syfte:“Syftet med denna uppsats är att undersöka hur färgkodad märkning kan kompensera för den negativa uppfattningen som kan råda kring genmodifierade livsmedel. LÄS MER

 5. 5. Att krossa glastaket : en studie om effekterna av ett kvinnligt nätverk inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olga Hörding; Lisa Fåhræus; [2015]
  Nyckelord :glastak; individanpassat nätverk; kvinnliga nätverk; jämställdhet;

  Sammanfattning : Följande C-uppsats är skriven vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Studien behandlar kvinnliga nätverk som ett sätt att motverka den ojämna könsfördelning som idag existerar inom IT-branschen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet c-uppsats marknadsföring.

Din email-adress: