Sökning: "katie eriksson teori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden katie eriksson teori.

 1. 1. Att vara motarbetad av sin kropp : Att leva med multipel skleros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessika Edvinsson; Manda Larsson; [2017]
  Nyckelord :individual; Multiple Sclerosis; experiences; individ; multipel skleros; upplevelser;

  Sammanfattning : Multipel skleros är en kronisk, inflammatorisk autoimmun störning i det centrala nervsystemet och är en av världens mest förekommande neurologiska sjukdomar. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson beskriver människan som en helhet av kropp, själ och ande, hon framhäver även att livet innebär ett lidande. LÄS MER

 2. 2. En litteraturöversikt om hur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplever vårdande situationer i mötet med personer som lever med HIV

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nellie Boman; Frida Askestad; [2017]
  Nyckelord :HIV; Nurses; Experiences; Perceptions; Nurse students; Patient meetings; HIV; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter; Upplevelser; Patientmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: HIV upptäcktes i USA 1981. Troligtvis uppkom dock sjukdomen tidigare. HIV är ett virus som lagras i kroppens arvsmassa. I slutet av 2015 uppskattades 36,7 miljoner människor i världen leva med HIV. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med psykisk sjukdom upplever att bli vårdad i den somatiska vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Eliasson; Louise Höglund; [2016]
  Nyckelord :Mental illness; Patient’s experiences; Somatic care; Psykiska sjukdomar; Patienters upplevelser; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den somatiska vården finns det patienter med psykiska sjukdomar. De vanligaste psykiska sjukdomarna är schizofreni, psykoser, depression, ångestsyndrom och bipolära sjukdomar. Behovet av somatisk vård är större för patienter med psykiska sjukdomar än de utan, på grund av ökad risk för somatiska sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av konst i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annica Pettersson; Clara Folenius; [2016]
  Nyckelord :Art; Dance; Music; Visual arts; Caring; Health processes; Experiences; Patients’ perspective; Konst; Dans; Musik; Bildkonst; Vårdande; Hälsoprocesser; Upplevelser; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konst har genom alla tider använts av människor för att på olika sätt skänka glädje och förströelse. Den definieras både som ett mottagande, genom att se och lyssna, och som ett utövande genom ett eget skapande. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av mötet med den våldsutsatta kvinnan : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jessica Hedström; Therese Laxén; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Intimate partner violence; Male partner; Nurse; Violence against women; Kvinnovåld; Manlig partner; Sjuksköterska; Upplevelser; Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som beskrivs som ett globaltfolkhälsoproblem. De senaste 10 åren har antalet anmälningar i Sverige gällande kvinnovåldökat med 30 procent. Kvinnovåld omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet katie eriksson teori.

Din email-adress: