Sökning: "kulturmöten i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden kulturmöten i sverige.

 1. 1. TOMMA ORD UTAN VERKLIGHET - En fallstudie av arbetet med mångfald och integration utifrån förskolans läroplan, Göteborg 2017

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Uzma Ahmad; [2017-06-22]
  Nyckelord :Mångfald; Integration; Förskolan; Målsättningar; Kunskap;

  Sammanfattning : Sverige är idag befolkat av människor med olika språkliga, kulturella, etniska eller religiösa tillhörigheter, vilket innebär att antalet barn med utländsk bakgrund både i förskolan och i skolan ökar. Förskolan är en viktig arena för integration och möten mellan olika individer och den kulturella mångfalden inom förskolan bjuder på såväl kulturkrockar som kulturmöten. LÄS MER

 2. 2. “Äntligen, de säger alltid äntligen…” En fallstudie om ett programöverskridande projekt mellan språkintroelever och elever i ordinarie klasser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Marcus Amasalidis; Pernilla Dahlqvist; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; kulturmöten; inklusion; nyanlända; språkintroelever; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats har varit att undersöka språkintroelevers upplevelse av hur schemalagda programöverskridande aktiviteter påverkar inklusion samt hur detta tar sig uttryck. Bakgrunden till studien är den ökade globalisering vi står inför och den ökade rörligheten över nationsgränserna, som för många aldrig varit lättare men för andra innebär att riskera livet. LÄS MER

 3. 3. Två kinesiska läroböcker för nybörjare i Sverige ur ett kulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :David He; [2017]
  Nyckelord :Bildanalys; Kinesiska; Kommunikativ förmåga; Kulturellt perspektiv; Kulturinslag; Läroböcker; Styrdokument; Textanalys;

  Sammanfattning : Läroboken är viktigaste läromedlet och utgångspunkt för elevernas lärande. Bra läroböcker som ger bakgrunder, analyser och översikter, samt överför ett innehåll ska svara mot styrdokumentens krav och behoven hos elever och lärare. LÄS MER

 4. 4. "Jag borde utnyttja deras kunskaper" : En studie om lärares möte med nyanlända elever i undervisnigen i idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Lisa Åbom; Jessy Sharro; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The overall aim of the study is to examine the challenges teachers in the subject sports and health is facing in their teaching with newly arrived students. To answer the aim of the study, we have chosen to be based on the following questions: How do teachers describe their work with newly-arrived student in the subject sports and health? -What educational tools do the teachers mention that they use in their work with newly arrived students? – What support do the teachers asks for in the work with newly arrived students? Method We have been collected qualitative data through semi-structured interviews to examine teachers ' meeting with newly arrived students in the subject of sport and health. LÄS MER

 5. 5. Kulturmöten : förskollärares och barns perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lisa Ekbladh; Madeleine Friman; Linnéa Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Interkulturellt förhållningssätt; Kultur;

  Sammanfattning : InledningI Sverige är 95 procent av alla barn i åldersgruppen tre till fem år är inskrivna i förskolan.Barn träffar andra barn för första gången utan deras föräldrar. Förskolan är en mötesplats därbarn med olika etniska bakgrunder möts i samspel med varandra. På förskolan lär sig barnenatt samsas och interagera med varandra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kulturmöten i sverige.

Din email-adress: