Sökning: "kulturmöten i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden kulturmöten i sverige.

 1. 1. Att möta de ensamkommande: En narrativ studie om civilsamhället och mötet mellan de frivilliga och de ensamkommande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Sarah Boudebba Benslimane; [2018]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; civilsamhället; volontärer; kulturmöten; engagemang; Europastudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens flyktingkris är världens största sedan andra världskriget. Idag flyr människor sina länder från förtryck, krig och förföljelser och hälften av dem är barn. Antalet ensamkommande barn har ökat under de senaste åren och under januari – oktober 2015 sökte 23 349 ensamkommande barn asyl i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Är vi svenskar nu? : En kvalitativ studie om före detta ensamkommandeflyktingbarns syn på den egna kulturella identiteteni förhållande till den svenska kulturens dominans

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Martin Winqvist; Alexander Gävert; [2018]
  Nyckelord :Refugees; KASAM; Cultural Integration; Cultural Meeting; Social Interaction; Flyktingar; KASAM; kulturell integration; kulturmöte; social interaktion;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to seek a deeper understanding of how former unaccompanied refugees look at their situation in Sweden; how they describe their own sense of belonging, how they view participation in Swedish society and how they perceive "the Swedish culture". To answer the purpose of the study we have used a qualitative method in the form of semi structured interviews. LÄS MER

 3. 3. TOMMA ORD UTAN VERKLIGHET - En fallstudie av arbetet med mångfald och integration utifrån förskolans läroplan, Göteborg 2017

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Uzma Ahmad; [2017-06-22]
  Nyckelord :Mångfald; Integration; Förskolan; Målsättningar; Kunskap;

  Sammanfattning : Sverige är idag befolkat av människor med olika språkliga, kulturella, etniska eller religiösa tillhörigheter, vilket innebär att antalet barn med utländsk bakgrund både i förskolan och i skolan ökar. Förskolan är en viktig arena för integration och möten mellan olika individer och den kulturella mångfalden inom förskolan bjuder på såväl kulturkrockar som kulturmöten. LÄS MER

 4. 4. “Äntligen, de säger alltid äntligen…” En fallstudie om ett programöverskridande projekt mellan språkintroelever och elever i ordinarie klasser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Marcus Amasalidis; Pernilla Dahlqvist; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; kulturmöten; inklusion; nyanlända; språkintroelever; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats har varit att undersöka språkintroelevers upplevelse av hur schemalagda programöverskridande aktiviteter påverkar inklusion samt hur detta tar sig uttryck. Bakgrunden till studien är den ökade globalisering vi står inför och den ökade rörligheten över nationsgränserna, som för många aldrig varit lättare men för andra innebär att riskera livet. LÄS MER

 5. 5. Två kinesiska läroböcker för nybörjare i Sverige ur ett kulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :David He; [2017]
  Nyckelord :Bildanalys; Kinesiska; Kommunikativ förmåga; Kulturellt perspektiv; Kulturinslag; Läroböcker; Styrdokument; Textanalys;

  Sammanfattning : Läroboken är viktigaste läromedlet och utgångspunkt för elevernas lärande. Bra läroböcker som ger bakgrunder, analyser och översikter, samt överför ett innehåll ska svara mot styrdokumentens krav och behoven hos elever och lärare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kulturmöten i sverige.

Din email-adress: