Sökning: "kvalitativ undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 5289 uppsatser innehållade orden kvalitativ undersökning.

 1. 1. Finansiering av tillväxt i småbolag -En undersökning om hur småföretag som upplevt en hög omsättningstillväxt har hanterat sin finansiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebin Fathli; Henrik Rosendahl; [2018-02-20]
  Nyckelord :Pecking order theory; Trade-off theory; Family firms; SME.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivningFöretag som har upplevt en hög tillväxt i omsättning stöter ofta på diversefinansieringsproblem både under och efter denna period. Dessa problem kräver oftast någonform av finansiering eller planering. LÄS MER

 2. 2. Att identifiera och samverka kring läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever. Erfarenheter från en skola.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Björnevret Klaesson; [2018-02-13]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; flerspråkighet; identifiering; samarbete;

  Sammanfattning : I den här intervjustudien undersöks hur klasslärare, specialpedagoger, speciallärare och modersmålslärare beskriver att de upptäcker läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever samt hur de samverkar när dessa svårigheter upptäckts. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer från en skola där intervjuerna analyserats utifrån en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Två läroböckers skildring av evolutionsteorin – en textanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Hebelius; [2018-02-07]
  Nyckelord :Evolutionsteorin; mellanstadiet; läroböcker; kvalitativ textanalys; hermeneutik; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kartlägga på vilket sätt biologisk evolution skildras imellanstadiets läroböcker i biologi. Forskning som undersökts i den här studien visar att dåevolution står till grund för all biologi, bör därmed evolutionsteorin stå till grund för allbiologiundervisning. LÄS MER

 4. 4. Lagom bra. En konstruktionsgrammatisk undersökning av [rätt/ganska/halv-/lagom ADJEKTIV/ADVERB].

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Rundlöf; [2018-01-29]
  Nyckelord :Gradadverbial; korpusstudie; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Följande uppsats syftar till att undersöka användandet och utbredningen av konstruktioner som verkar till att gradera adjektiv och adverb till ett medelvärde. Konstruktionerna som står i centrum är följande:[rätt ADJEKTIV/ADVERB][ganska ADJEKTIV/ADVERB][halv-ADJEKTIV/ADVERB][lagom ADJEKTIV/ADVERB]Konstruktionerna undersöks metodiskt i Korp, Språkbankens sökverktyg för textkorpusar. LÄS MER

 5. 5. Folkmotion i svenska kommuner – En främmande fågel i den representativa demokratin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Blomstedt; Maja Tinnervall; [2018-01-29]
  Nyckelord :deltagande; deltagardemokrati; demokratiideal; demokratisyn; demokratiutveckling; folkmotion; kommuner; valdemokrati;

  Sammanfattning : Syfte: Att fördjupa förståelsen för två skilda uppfattningar om huruvida deltagardemokrati kanförstärka den representativa demokratin. Detta görs genom en undersökning av hursvenska kommuner förhåller sig till att komplettera den representativa demokratin meddeltagardemokratiska åtgärder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ undersökning.

Din email-adress: