Sökning: "kvalitativ undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 5209 uppsatser innehållade orden kvalitativ undersökning.

 1. 1. Känslobussen och Dirigenten – Yngre elevers upplevelser av två dramaövningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Åberg; [2018-01-10]
  Nyckelord :Pedagogiskt drama; drama; elevers upplevelser av drama; estetiska lärprocesser;

  Sammanfattning : Att pedagogiskt drama är en metod som väcker många känslor och upplevelser hos elever kanske många kan relatera till. Men hur upplever och tänker yngre elever egentligen kring drama? Detta har jag valt att undersöka med anledning av att jag själv inte enbart har positiva upplevelser av det, men även för att jag gick in i studien med uppfattningen om att dramapedagogik har många gynnsamma effekter på undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Arbetar lärare genusmedvetet inom NO? : En undersökning om hur lärare arbetar för att fånga eleversintresse för ämnet i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helén Bäcklin; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; genus; intresse; undervisning; flickor och pojkar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur praktiserande lärare arbetar och beskriver arbetet inom NO för att fånga alla elevers intresse. Syftet var också att undersöka hur lärarna tänker utifrån ett genusperspektiv när de planerar sina lektioner. LÄS MER

 3. 3. Tvinga aldrig barnen att säga förlåt! : En kvalitativ studie om konflikter och konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Leila Teimouri; Busra Gavgacioglu; [2018]
  Nyckelord :Conflikts; Konflikter; konflikthantering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger hanterar konflikter i förskolan bland barnen samt vilka strategier pedagogerna använder sig av. En kvalitativ undersökning genomfördes med hjälp av intervjuer och observationer. Tio förskollärare intervjuades och flera observationer genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Alla kan sjunga, det låter lite olika bara : En kvalitativ undersökning av åtta förskollärares uppfattningar om sin musikaliska kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Åström; Malin Juhlin; [2018]
  Nyckelord :musik; musikalisk kompetens; didaktiskt redskap; förskollärarutbildning;

  Sammanfattning : Det finns mycket att vinna med att arbeta med musik i förskolan. Forskare menar dock att förskollärares osäkerhet och bristande musikaliska kompetens kan leda till att musik prioriteras bort i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Komposition på gymnasiet : en studie om hur lärare integrerar komposition i den gymnasiala musikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Komposition; Musikskapande; Improvisation; Informant; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativ undersökning.

Din email-adress: