Sökning: "norén jenny"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden norén jenny.

 1. 1. Barn i behov av särskilt stöd : en kvalitativ intervjustudie om förskollärarnas bemötande och arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Norén; Katarina Zetterberg; [2016]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förhållningssätt; stöd; bemötande; förskolemiljö;

  Sammanfattning : Vårt syfte har varit att undersöka förskollärarnas bemötande och arbetssätt för och med barn i behov av särskilt stöd. Det vi fördjupade oss i var hur förskollärarna ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd, deras arbetssätt med barn i behov av stöd och vilket stöd de får för att kunna bemöta barn som är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Socioekonomiska faktorer och karies : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Jenny Karlberg; Anita Norén-Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Karies; socioekonomiska faktorer; barn; ungdomar; vuxna; äldre;

  Sammanfattning : Introduktion: Karies är en multifaktoriell sjukdom och en av de mest förekommande infektionssjukdomarna som finns världen över. Den kan förekomma i olika svårighetsgrad och orsaka såväl smärta som en försämrad livskvalitet hos individen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet norén jenny.

Din email-adress: