Sökning: "norén jenny"

Hittade 1 uppsats innehållade orden norén jenny.

  1. 1. Socioekonomiska faktorer och karies : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Jenny Karlberg; Anita Norén-Nilsson; [2010]
    Nyckelord :Karies; socioekonomiska faktorer; barn; ungdomar; vuxna; äldre;

    Sammanfattning : Introduktion: Karies är en multifaktoriell sjukdom och en av de mest förekommande infektionssjukdomarna som finns världen över. Den kan förekomma i olika svårighetsgrad och orsaka såväl smärta som en försämrad livskvalitet hos individen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet norén jenny.

Din email-adress: