Sökning: "positiv förstärkning i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden positiv förstärkning i skolan.

 1. 1. "Translanguaging" med flera språk, går det? : En studie av hur translanguaging kan användas i den svenska skolan när flera modersmål finns representerade.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Eva Lorin; [2015]
  Nyckelord :tvåspråkighet; flerspråkighet; translanguaging; flerspråkig undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se hur Garcías (2009a: 318ff) principer om social rättvisa och social träning kan tillämpas i grupper med flera olika förstaspråk. I min studie undersöker jag hur en lärare förhåller sig till dessa två strategiska principer vid arbetet med flerspråkighet som resurs i en femteklass. LÄS MER

 2. 2. Hur möter skolan elever med ASD?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marc Wille; [2013]
  Nyckelord :autism; grundskolan; rumslig- social- och pedagogisk inkludering;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker hur grundskolan bemöter elever med diagnosen Autism Spectrum Disorder (ASD). Här visas det vilka möjligheter det kan finnas för barnet med autism att bli rumsligt inkluderade i skolans verksamhet. Perspektivet är utifrån sju pedagogers erfarenheter och synsätt på inkluderingen av elever med autism. LÄS MER

 3. 3. Positiv och negativ förstärkning i skolan : En studie om hur lärare använder positiv och negativ förstärkning och skillnaden mellan pojkar och flickor

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Mårtensson; [2011]
  Nyckelord :behaviorism; positiv förstärkning; negativ förstärkning; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera lärares agerande gentemot elever under idrott- och hälsalektioner samt även ur ett könsperspektiv. Frågeställningen var hur lärare bemöter elever i form av positiv och negativ förstärkning och om skillnaden mellan pojkar och flickor. LÄS MER

 4. 4. Komet – något som bara finns i rymden? En studie om utbildningsprogrammet Komet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jessica Jönsson; Elin Malm; [2010]
  Nyckelord :belöning; bestraffning; beteende; Kometprogrammet; metod;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur belöning och bestraffning används i den svenska skolan. Vårt intresse för belöning och bestraffning medförde en önskan att studera Kometprogrammet närmre. LÄS MER

 5. 5. Visioner och verklighet en studie om motivationens betydelse för läsinlärningen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ann-Charlotte Eliasson; Maria Lyrstrand; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att ta reda på vad som kan motivera elever till att lära sig läsa. ViSyfte:har undersökt hur några lärare arbetar för att motivera eleverna i läsinlärningen.Vi tog reda på hur forskning och litteratur behandlade ämnet motivation samtolika läsinlärningsmetoder. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet positiv förstärkning i skolan.

Din email-adress: