Sökning: "psykodynamisk terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden psykodynamisk terapi.

 1. 1. Klienters upplevelser av Bildterapi inom en Psykodynamisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Karin Deines; [2018]
  Nyckelord :Art therapy; Art psychotherapy; Client experience; Qualitative method; Bildterapi; Bildpsykoterapi; Klienters upplevelse; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Bildterapi/bildpsykoterapi är en metod där bildskapande används i terapeutiskt syfte. Bildterapi som metod återfinns inom olika psykoterapeutiska riktningar men den psykodynamiska teorigrunden är vanligast förekommande. På senare år har flera översiktstudier och RCT-studier om bildterapi som behandlingsmetod publicerats. LÄS MER

 2. 2. Likt men olikt : alliansen i ISTDP och Klassisk Psykodynamisk Terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Silvia Ketterer; [2017]
  Nyckelord :Therapeutic alliance; Therapeutic relation; Working alliance; Terapeutisk allians; Terapeutisk relation; Arbetsallians;

  Sammanfattning : Inledning: Olika terapimetoder erbjuder olika sätt att hjälpa patienterna. ISTDP utmärker sig genom att vara offensiv och som i alla metoder tillskrivs alliansen en viktig roll. Det är terapeuter som ska jobba med alliansen men hur de upplever den, vilka likheter och olikheter de ser i de metoderna de jobbar med har knappast uppmärksammats. LÄS MER

 3. 3. Psykoterapeuters self disclosure vid arbete på behandlingshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Henric Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Self disclosure; Psychotherapy; Institution; Personlig öppenhet; Självavslöjande; Psykoterapi; Behandlingshem;

  Sammanfattning : Inledning: Psykodynamisk terapi har utvecklats från en strikt syn på neutralitetsprincipen i riktning mot en mer liberal hållning, där en del terapeuter väljer att använda personlig öppenhet, dvs. delar med sig av personlig information kring sig själva. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse och användning av humor i pågående terapier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Diana Faraj; [2016]
  Nyckelord :Humor; Jokes; Psychotherapy; Psychodynamic; Qualitative; Phenomenological; Hermeneutical; Humor; Skämt; Psykoterapi; Psykodynamisk; Kvalitativ; Fenomenologisk; Hermeneutisk;

  Sammanfattning : Inledning: Äkta humor, glädje och skämt kan skapa en lättnad i det mänskliga livet. Men till skillnad från konflikter, smärtor och ångest har dessa känslor inte varit lika framträdande i psykoterapin. Det beror på att systematiska studier av användandet och funktionen av humor i den psykoterapeutiska processen till stor del saknas. LÄS MER

 5. 5. Psykoterapeutstudenter beskriver psykoterapeutisk ram : En kvalitativ innehållsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Christina Friberg Andersson; [2016]
  Nyckelord :Therapeutic frame; Constants; Psychotherapist student; Training; Psychodynamic psychotherapy; Qualitative content analysis; Terapeutisk ram; Konstanter; Psykoterapeutstudent; Utbildning; Psykodynamisk psykoterapi; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Inledning: Psykoterapeutisk ram är ett fenomen som är grundläggande att upprätta under terapeututbildning. Vad psykoterapeutstudenter faktiskt uppfattar och kan beskriva utgör en kvalitetssäkring av vad studenter uppfattar behövs i form av ram i förhållande till patienter men också i förhållande till utbildningssituationen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykodynamisk terapi.

Din email-adress: