Sökning: "psykodynamisk terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden psykodynamisk terapi.

 1. 1. "Händer det något särskilt?" : En intervjustudie om män i terapi hos manliga psykoterapeuter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Mats Einar Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Psykodynamisk terapi; Samkönad terapi; Män; Manlig terapeut; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Inledning: Färre män än kvinnor söker sig till psykodynamisk terapi, och den mesta kunskapen om män i terapi begränsar sig till subgrupper av män med missbruksproblematik eller kriminalitet. Det är därför väsentligt att öka kunskapen om män i mer generellt inriktad psykodynamisk terapi. LÄS MER

 2. 2. Good Enough eller Mission Impossible? Psykoterapeuters tankar om att bedriva psykodynamisk terapi inom ramen för vårdvalet i Region Skåne. En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Erici; Karin Selander; [2018]
  Nyckelord :psychotherapeutic frame; conflict; time limit; assessment; therapeutic process; Social Sciences;

  Sammanfattning : I psykodynamisk teori och traditionell praxis är en av grundteserna att tidpunkten för terapins slut ska vara en öppen fråga när terapin inleds och sedan beslutas om av terapeut och patient tillsammans. Denna tes står i konflikt med begränsningen till maximalt 25 terapisessioner för psykodynamisk psykoterapi inom Avtal för Psykoterapi i Hälsoval Skåne. LÄS MER

 3. 3. Klienters upplevelser av Bildterapi inom en Psykodynamisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Karin Deines; [2018]
  Nyckelord :Art therapy; Art psychotherapy; Client experience; Qualitative method; Bildterapi; Bildpsykoterapi; Klienters upplevelse; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Bildterapi/bildpsykoterapi är en metod där bildskapande används i terapeutiskt syfte. Bildterapi som metod återfinns inom olika psykoterapeutiska riktningar men den psykodynamiska teorigrunden är vanligast förekommande. På senare år har flera översiktstudier och RCT-studier om bildterapi som behandlingsmetod publicerats. LÄS MER

 4. 4. Likt men olikt : alliansen i ISTDP och Klassisk Psykodynamisk Terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Silvia Ketterer; [2017]
  Nyckelord :Therapeutic alliance; Therapeutic relation; Working alliance; Terapeutisk allians; Terapeutisk relation; Arbetsallians;

  Sammanfattning : Inledning: Olika terapimetoder erbjuder olika sätt att hjälpa patienterna. ISTDP utmärker sig genom att vara offensiv och som i alla metoder tillskrivs alliansen en viktig roll. Det är terapeuter som ska jobba med alliansen men hur de upplever den, vilka likheter och olikheter de ser i de metoderna de jobbar med har knappast uppmärksammats. LÄS MER

 5. 5. Psykoterapeuters self disclosure vid arbete på behandlingshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Henric Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Self disclosure; Psychotherapy; Institution; Personlig öppenhet; Självavslöjande; Psykoterapi; Behandlingshem;

  Sammanfattning : Inledning: Psykodynamisk terapi har utvecklats från en strikt syn på neutralitetsprincipen i riktning mot en mer liberal hållning, där en del terapeuter väljer att använda personlig öppenhet, dvs. delar med sig av personlig information kring sig själva. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykodynamisk terapi.

Din email-adress: