Sökning: "psykodynamisk terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden psykodynamisk terapi.

 1. 1. Likt men olikt : alliansen i ISTDP och Klassisk Psykodynamisk Terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Silvia Ketterer; [2017]
  Nyckelord :Therapeutic alliance; Therapeutic relation; Working alliance; Terapeutisk allians; Terapeutisk relation; Arbetsallians;

  Sammanfattning : Inledning: Olika terapimetoder erbjuder olika sätt att hjälpa patienterna. ISTDP utmärker sig genom att vara offensiv och som i alla metoder tillskrivs alliansen en viktig roll. Det är terapeuter som ska jobba med alliansen men hur de upplever den, vilka likheter och olikheter de ser i de metoderna de jobbar med har knappast uppmärksammats. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapeuters self disclosure vid arbete på behandlingshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Henric Palmqvist; [2016]
  Nyckelord :Self disclosure; Psychotherapy; Institution; Personlig öppenhet; Självavslöjande; Psykoterapi; Behandlingshem;

  Sammanfattning : Inledning: Psykodynamisk terapi har utvecklats från en strikt syn på neutralitetsprincipen i riktning mot en mer liberal hållning, där en del terapeuter väljer att använda personlig öppenhet, dvs. delar med sig av personlig information kring sig själva. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse och användning av humor i pågående terapier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Diana Faraj; [2016]
  Nyckelord :Humor; Jokes; Psychotherapy; Psychodynamic; Qualitative; Phenomenological; Hermeneutical; Humor; Skämt; Psykoterapi; Psykodynamisk; Kvalitativ; Fenomenologisk; Hermeneutisk;

  Sammanfattning : Inledning: Äkta humor, glädje och skämt kan skapa en lättnad i det mänskliga livet. Men till skillnad från konflikter, smärtor och ångest har dessa känslor inte varit lika framträdande i psykoterapin. Det beror på att systematiska studier av användandet och funktionen av humor i den psykoterapeutiska processen till stor del saknas. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapeutstudenter beskriver psykoterapeutisk ram : En kvalitativ innehållsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Christina Friberg Andersson; [2016]
  Nyckelord :Therapeutic frame; Constants; Psychotherapist student; Training; Psychodynamic psychotherapy; Qualitative content analysis; Terapeutisk ram; Konstanter; Psykoterapeutstudent; Utbildning; Psykodynamisk psykoterapi; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Inledning: Psykoterapeutisk ram är ett fenomen som är grundläggande att upprätta under terapeututbildning. Vad psykoterapeutstudenter faktiskt uppfattar och kan beskriva utgör en kvalitetssäkring av vad studenter uppfattar behövs i form av ram i förhållande till patienter men också i förhållande till utbildningssituationen. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan terapeutegenskaper och klientskattad arbetsallians : En pilotstudie om studentterapeuters interpersonella problem och självmedkänsla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Bergström; Marina Hagström; [2016]
  Nyckelord :Psykoterapi; arbetsallians; terapeutfaktorer; interpersonella problem; självmedkänsla;

  Sammanfattning : Arbetsalliansen mellan terapeut och klient har visat sig vara en viktig faktor för att predicera utfallet i psykoterapi. Utifrån interpersonell teori bör terapeuten med sina personliga egenskaper ha en inverkan på terapirelationen och klienten. Hur terapeutens relationella mönster inverkar på arbetsalliansen är dock bristfälligt beforskat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykodynamisk terapi.

Din email-adress: