Sökning: "flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1403 uppsatser innehållade ordet flexibilitet.

 1. 1. Hur kan magnetisk resonanstomografi användas för tidig diagnos av autism : Konsekvenser för röntgensjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Erika Hassel; Mark Thorpe; [2018]
  Nyckelord :Autism; Autism Spectrum Disorder; Magnetic resonance imaging; radiology nurse; biomarker.; Autism; Autismspektrumtillstånd; magnetisk resonanstomografi; röntgensjuksköterska; biomarkör.;

  Sammanfattning : Inledning: Autism eller Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av varierande svårigheter inom tre områden: förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intressen. AST drabbar cirka 1 % av barnen i Sverige och anses uppkomma till följd av avvikelser i vissa delar av hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Hinder och incitament för reguljär containertrafik via inlandssjöfart

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Olsson; Emelie Ronold; [2017-10-27]
  Nyckelord :Inlandssjöfart; containergods; transportpris; intermodala transporter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva vilka hinder och incitament det finns sompåverkar möjligheterna för att en etablerad containertrafik med inlandssjöfart ska kunna ägarum i Sverige. Vi kommer dessutom att beskriva de åtgärder som krävs för att en förändringska kunna ske.Metod: Deskriptiv studie med explorativa inslag. LÄS MER

 3. 3. Blended learning vid lärares professionella lärande

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Malin Nilsson; [2017-09-04]
  Nyckelord :blended learning; lärares professionella lärande; praktikgemenskaper; communities of practice;

  Sammanfattning : Teachers need professional learning opportunities to improve school results. To have impact for all students, all teachers need to participate. However, there is currently an acknowledged lack of organized professional learning for teachers (Skolverket, 2013).Technology creates new possibilities. LÄS MER

 4. 4. Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Jansson; Tilda Hjertberg; [2017-08-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundDen fortgående urbaniseringen i städer leder till en ökad efterfrågan på varor och transportervilket bidrar till miljömässiga påfrestningar. Med en ökad medvetenhet om miljöproblematikenbörjar städer ställa om mot en mer hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Agneta Blomberg; [2017-08-15]
  Nyckelord :chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet flexibilitet.

Din email-adress: