Sökning: "restaurang lönsamhet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden restaurang lönsamhet.

 1. 1. Insikter om intäkter : En studie i Restaurant Revenue Management på restaurang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Philip Nordström; Karl Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :Revenue management; Restaurant revenue management; Restaurang; sittid; bordsanvändning;

  Sammanfattning : Hotellbranschen och flygbranschen har länge använt sig av Revenue Management för att kartlägga sin efterfrågan för att på så sätt öka sina intäkter samtidigt som de ökar värdet för sina kunder och gäster. Då restaurangbranschen på många sätt liknar dessa två branscher kan det anses förbryllande och problematiskt att strategin inte implementerats i lika stor omfattning på restaurang. LÄS MER

 2. 2. Entertastement : fine dining- restaurangers arbete med gästernas helhetsupplevelse.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rebecca Forselius; Melek Güzel; [2013]
  Nyckelord :Entertainment; restaurants; Fine dining; gastronomy; senses; concept; service; Upplevelse; restauranger; Fine dining; gastronomi; sinnen; koncept; service;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur utvalda fine dining-restauranger arbetar med att skapa helhetsupplevelser för gästen. Vidare vill vi om möjlighet ges, även ge rekommendationer till hur andra företag i andra branscher kan arbeta för att tillämpa ett likande framgångsrecept. LÄS MER

 3. 3. Lojalitetsprogram inom hospitalitybranschen : Lönsamhet och effektivitet

  M1-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sara Lidén; Jessica van Tol; Lina Duvander; [2012]
  Nyckelord :CRM; customer loyalty; effectiveness; loyalty program; rewards;

  Sammanfattning : Lojalitetsprogram är en slags medlemsklubb där medlemmar får ta del av olika belöningar ochförmåner. Programmen kan vara ett bra hjälpmedel för företag att skaffa lojala, återkommandekunder, men det kan även vara kostsamt vid okunskap. LÄS MER

 4. 4. Vinkunskap i matsalen – nödvändighet eller "nörderi’’ : Svenska restauratörers syn på utbildning och sommelierens roll som kunskapskälla

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

  Författare :Jenny Gustafsson; Anna Rönngren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Allt fler utbildar sig inom restaurangbranschen samtidigt som branschen präglas av dålig lönsamhet. Flera tidigare studier visar dock att utbildad personal kan leda till ökad lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Bakom service recovery - En studie om hotelledningens arbete med att skapa förutsättningar för frontpersonalens klagomålshanteringsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alice Hedaiat; Sara Sjöholm Ericson; Louise Liedholm; [2010]
  Nyckelord :service recovery; hotelledning; stöd; riklinjer; utbildning; empowerment; belöningssystem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Författare: Sara Sjöholm Ericson, Alice Hedaiat, Louise Liedholm Titel: Bakom service recovery – En studie om hotelledningens arbete med att skapa förutsättningar för frontpersonalens klagomålshanteringsarbete. Kandidatuppsats: SMKK01, 15hp, VT-2010, Institutionen för Service Management: hotell och restaurang. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet restaurang lönsamhet.

Din email-adress: