Sökning: "shared field of view"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden shared field of view.

 1. 1. Balancing use and conservation in marine spatial planning - Perspectives of sustainability and the ecosystem approach in a Swedish context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Sandberg; [2018-03-13]
  Nyckelord :marine spatial planning; the Ecosystem Approach; sustainable development;

  Sammanfattning : The environmental concern and interest in marine resources are growing, which is reflected within marine policies in the European Union. In 2007 the Integrated Maritime Policy (IMP) was adopted, aiming at collecting and integrating marine policies in one framework. LÄS MER

 2. 2. A Field Study in Shipping: Near Miss, A Mantra With Dubious Effect on Safety

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Mikkel Andersen; [2018]
  Nyckelord :Shipping; ISM code; Near-miss; progressive safety; awareness; loss prevention; accident pyramid; KPI; learning; power relations; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Safety is intertwined with learning, without learning safety would be a static construct. To advance, safety concepts and theories all rely on the art of processing knowledge and though learning attaining a contributing effect. LÄS MER

 3. 3. Finding Field of View Overlap by Motion Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Fredrik Sydvart; Hampus Altvall; [2017]
  Nyckelord :surveillance network; network cameras; shared field of view; camera overlap; motion detection; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Network cameras has in the recent years become more powerful. Each camera is independent and has its own surveillance task. It is reasonable that network cameras in the future should cooperate together to increase surveillance effectiveness. LÄS MER

 4. 4. The transparency of fitness : A view of transparency management within gyms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Persson; Cheadle Hannah; [2017]
  Nyckelord :Transparency; Management; Gym; Fitness;

  Sammanfattning : Did you know that there are over 1500 gyms in Sweden?With personal health becoming of greater importance in Sweden, the increase in interest for gyms have skyrocketed in the last decade. This has created a competitive business environment with over 100 new gyms starting in 2013 alone. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattar farmaceuter tillgänglig information om patienters aktuella läkemedel och hur ser de på övergången till en gemensam nationell läkemedelslista?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Karin Grahn; [2017]
  Nyckelord :pharmacist; medication; shared medication list; patient safety; eHealth; medical reconciliation; survey; pharmacy; farmaceut; läkemedel; gemensam läkemedelslista; patientsäkerhet; eHälsa; läkemedelsgenomgång; enkät; apotek;

  Sammanfattning : Läkare, sjuksköterskor, farmaceuter, patienter och patienters anhöriga är alla delar av den kedja som ska se till så att läkemedelsanvändning sker på ett säkert sätt. Så många inblandade och i så många olika sammanhang gör att läkemedelsanvändning kan vara svårt att hantera. 2014 skrevs det ut 102 913 130 recept i Sverige (1). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet shared field of view.

Din email-adress: