Sökning: "size"

Visar resultat 1 - 5 av 6156 uppsatser innehållade ordet size.

 1. 1. Explosionsrisker med metalldamm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Stina Dufva; Anton Fast; [2018]
  Nyckelord :Dammexplosion; metall; pulver; aluminium; damm; processindustri; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dust explosions in the process industry can have devastating consequences. The purpose of this work was to study the risks of dust explosions with metal dusts. It was also to provide an overview of the state of knowledge supplemented with laboratory scale experiments for different materials mainly to gain an understanding of the basic mechanisms. LÄS MER

 2. 2. The Nordic Electricity Market: An Empirical Analysis of Security through Trade

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Malte Joost Truelsen; [2018]
  Nyckelord :Electricity; Security; International trade; Hydro power; Scandinavia;

  Sammanfattning : With the expansion of renewable energies, policy makers face the decision of investing into back-up generation capacity or into an expansion of the transmission capacity. As electricity is a homogeneous good, it is unique in the way that it is likely to be subject of two-way trade, within a time period, as short as a day. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan berggrund och vegetation : Grönstensområden och skyddad natur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :bedrock; mafic; felsic; mineral; weathering; parent material; vegetation; protected nature;

  Sammanfattning : Mafic bedrock being beneficial to vegetation is a relationship that is being mentioned in different kinds of nature related litterature. This relationship is however not always explained and other factors may be as important as, or even more influential than, the bedrock content. LÄS MER

 4. 4. Vegetationens påverkan på gårdens rumslighet : en jämförelse mellan efterkrigstidens och dagens bostadsgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linn Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :bostadsgård; efterkrigstiden; omslutenhet; rumslighet; växtgestaltning;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekten får ofta uppgiften att utforma bostadsgårdar. Ett av arbetssätten som skiljer oss från byggnadsarkitekter är att vi designar med växter. Med växter kan vi skapa rum utomhus som är behagliga att umgås i. LÄS MER

 5. 5. Sverigedemokraterna och främlingsfientlighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mikael Andersson; [2018]
  Nyckelord :Swedish Democrats; xenophobia; party program; nationalism; immigration criticism; migration; immigration; assimilation; Sverigedemokraterna; främlingsfientlighet; partiprogram; nationalism; invandringskritik; migration; immigration; assimilering;

  Sammanfattning : This study aims to provide answers to whether the politics of the Swedish Democrats contains elements of xenophobia. The Swedish Democrats have become a major political party in Sweden. Today they are the Swedish parliament's third largest political party. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet size.

Din email-adress: