Sökning: "struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 3443 uppsatser innehållade ordet struktur.

 1. 1. Incitamentssystem hos de tre marknadsledande svenska försäkringsbolagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Idehed; Johanna Viklund; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en empirisk studie hos de tre största försäkringsbolagen i Sverige. Syftet medstudien är att identifiera och analysera likheter och skillnader mellan de marknadsledandesvenska försäkringsbolagen och deras respektive incitamentssystem för att uppnåkundnöjdhet. LÄS MER

 2. 2. Inte billigt precis. En konstruktionsgrammatisk undersökning

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Damir Dizdar; [2017-06-28]
  Nyckelord :konstruktikon; konstruktionsgrammatik; underdrift; litotes;

  Sammanfattning : Specialarbete 7.5 Svenska språket, Fortsättningskurs SV 1203 VT 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt... LÄS MER

 3. 3. Proaktiv revision - En legitim medelväg?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Petersson; Fredrik Schröder; [2017-06-22]
  Nyckelord :verksamhetsutvecklande; dialog; handlingsutrymme; oberoendet och dess inneboende natur; saklighet; opartiskhet samt förutsägbarhet;

  Sammanfattning : En verksamhetsutvecklande roll för revisorn har enligt flera forskare på området kunnat urskönjas på senare år inom revisionen. Förutsättningarna för revisorn har förändrats då det numera ställs krav att granska verksamheter med otydlig styrning. Denna trend kallas i studien för “förbättran”. LÄS MER

 4. 4. Det onödiga patientlidandet – brister i sjuksköterskans arbetsförhållanden och dess konsekvenser för omvårdnadens kvalité

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Karin Sjöberg; Jenny Oskarsson; [2017-03-22]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Omvårdnadens kvalité; Patientsäkerhet; Vårdskador; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2015 drabbades nästan var tionde patient av en vårdskada i Sverige. Sjuksköterskan har som uppgift att ge patientsäker och god omvårdnad. Vårdens kvalité styrs delvis av dess struktur och vilka resurser sjukvården har att tillgå. För att sjuksköterskan ska kunna leva upp till sin roll krävs vissa förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Överenskommelsen- ”Lost in translation”? - En fallstudie om Överenskommelsen mellan ideell sektor och offentlig sektor kring social ekonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Salam Kaskas; [2017-03-01]
  Nyckelord :offentlig sektor; ideell sektor; överenskommelsen-social ekonomi; civilsamhället; översättningsteori; särkoppling och isomorfism;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om Överenskommelsen- social ekonomi som är skriven 2014 mellan idéburna organisationer och Västra Götalandsregion. Syftet med Överenskommelsen är att den ska vara en grogrund för samverkan och bygger på sex grundläggande principer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet struktur.

Din email-adress: