Sökning: "struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 3160 uppsatser innehållade ordet struktur.

 1. 1. "Allt vi gör är lite fejk känns det som…" : En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kim Dollevoet; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola.- Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet?- Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet?MetodStudien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. Språket är nyckeln! : En intervjustudie om språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Beate Tutschku; [2017]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkutvecklande arbetssätt; litteracitet; lärares perspektiv; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att belysa företagsekonomilärares uppfattning om språkinriktad undervisning. Studien genomförs i form av kvalitativa intervjuer med sju lärare i företagsekonomi. LÄS MER

 3. 3. "Why not, liksom?" : En komparativ studie av svensk-engelsk kodväxling i svenska och utlandssvenska bloggtexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Areschoug; [2017]
  Nyckelord :Språkkontakt; kodväxling; svenska; engelska; bloggtexter;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks svensk-engelsk kodväxling i bloggtexter. Syftet är att jämföra kodväxlingens frekvens, struktur och funktion i svenska och utlandssvenska bloggar. Materialet har inhämtats i sex olika bloggar, varav hälften av skribenterna är baserade i Sverige och den andra hälften har sin hemvist i USA. LÄS MER

 4. 4. CO and CO2 Detection for Catalysis Diagnosis by Means of PLIF

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Sebastian Pfaff; [2017]
  Nyckelord :laser diagnostics; plif; catalysis; carbon monoxide; carbon dioxide; palladium; planar laser induced fluorescence; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In order to fully understand the underlying processes of catalysis, it is vital to combine measurements of the catalyst surface, where the reaction occurs, with measurements of the gas concentration close to the catalyst.We have developed a convenient setup, which uses a single laser system to visualise the gas surrounding a working catalyst in situ at realistic operating conditions. LÄS MER

 5. 5. Äldres upplevelser av deras autonomi vid måltidssituationen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Veronica Törnström; Lena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Autonomi; litteraturstudie; måltidssituationen; upplevelser; vårdinstitutioner; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer når en högre ålder i Sverige och flera av dem kan inte längre bo kvar i sina hem av flera olika orsaker. I dessa fall kan alternativet bli att flytta till en vårdinstitution. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet struktur.

Din email-adress: