Sökning: "struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 3591 uppsatser innehållade ordet struktur.

 1. 1. Solokadenser i Mozarts hornkonsert nr 3

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Adam Häggmyr; [2017-09-26]
  Nyckelord :Mozart; Solokadens; Valthorn; Naturhorn;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskas solokadenstraditionen och hur den ser ut i dag i jämförelse med hur den såg ut på 1700-talet. Fyra kända valthornisters kadenser till Mozarts hornkonsert nr. 3 i Eb-dur K. 447 analyseras och deras kompositionsteknik och struktur jämförs med kadenserna Mozart själv skrev till sina pianokonserter. LÄS MER

 2. 2. EN KARRIÄRVÄG FÖR LÄRARE Hur blev det?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Alexandra Botteri; [2017-09-26]
  Nyckelord :förstelärare; utvecklingsarbete; karriär; distribuerat ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med studien var att undersöka hur några förstelärares förutsättningar att driva på utvecklingsarbete och leda utvecklingsarbete på skolan påverkas av det nya uppdraget. Syftet var att titta närmare på förutsättningarna för förstelärare och deras ledarskap att genomföra sitt uppdrag genom ett rektor- och lärarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet ut i fingerspetsarna – En fallstudie av Trelleborg AB:s arbete med att implementera en hållbarhetsstrategi med hjälp av en inbäddad struktur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Ström; Johan Törnroth; [2017-08-30]
  Nyckelord :Inbäddad struktur; integrerad struktur; hållbarhetsimplementering; hållbarhet; CSR;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbarhetsrelaterade frågor är en kritisk faktor i samhället och det krävs nya rutiner för att skapa en mer hållbar utveckling. Näringslivet spelar en stor roll i hur framtidens samhälle kommer se ut där påtryckningar från intressenter har lett till att företag adresserar hållbarhetsfrågor i allt större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Incitamentssystem hos de tre marknadsledande svenska försäkringsbolagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Idehed; Johanna Viklund; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en empirisk studie hos de tre största försäkringsbolagen i Sverige. Syftet medstudien är att identifiera och analysera likheter och skillnader mellan de marknadsledandesvenska försäkringsbolagen och deras respektive incitamentssystem för att uppnåkundnöjdhet. LÄS MER

 5. 5. Inte billigt precis. En konstruktionsgrammatisk undersökning

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Damir Dizdar; [2017-06-28]
  Nyckelord :konstruktikon; konstruktionsgrammatik; underdrift; litotes;

  Sammanfattning : Specialarbete 7.5 Svenska språket, Fortsättningskurs SV 1203 VT 2017 Handledare: Benjamin Lyngfelt... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet struktur.

Din email-adress: