Sökning: "struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 3204 uppsatser innehållade ordet struktur.

 1. 1. Kite, kiite, kitte. Svenskspråkiga studenters inlärning av kvantitetskontrast i japanska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Markus Nurmimäki; [2017-01-26]
  Nyckelord :japanska; andraspråksinlärning; kvantitet; längdkontrast; vokallängd; konsonantlängd; utbytesstudier; svenska;

  Sammanfattning : Japanskan är ett språk där skillnaden mellan långa och korta fonem är mycket viktig,eftersom det finns många ord där detta utgör en betydelseskillnad. Denna uppsatsförsöker undersöka hur pass lätt eller svårt det är för svensktalare att lära sig göraskillnad mellan korta och långa språkljud i sin produktion av japanska, dvs. LÄS MER

 2. 2. "Allt vi gör är lite fejk känns det som…" : En kvalitativ intervjustudie med nio högstadieelever kring friluftslivsundervisning och bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kim Dollevoet; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur friluftslivsundervisningen och bedömningen av kunskaper inom friluftsliv ser ut på en högstadieskola.- Vad är elevernas uppfattningar av friluftsundervisningen under högstadiet?- Vad är elevernas uppfattningar av bedömningen av friluftslivsundervisningen på högstadiet?MetodStudien består av tre kvalitativa gruppintervjuer med totalt nio högstadieelever, tre elever från åk 8 och sex stycken elever från årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Macromolecular Crowding as a Determinant of Protein Viability -- a Lattice Model Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Daniel Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Macromolecular crowding; Protein folding; HP model; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We study the effects of macromolecular crowding with interacting crowders in the simple HP-model of protein folding, by performing Monte Carlo simulations of a single flexible HP protein in the presence of folded rigid crowders. In contrast to the well-known stabilization of steric crowders, we find that interacting crowders usually destabilize the test protein, often significantly so. LÄS MER

 4. 4. Municipal sensemaking around Special Educational Needs Coordinator assignment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ivanka Rifo; Anita Trenchevski; [2017]
  Nyckelord :Enactment Meningsskapande; Förvaltningsorganisation; Politiker; Specialpedagog; Utbildningschefer;

  Sammanfattning : Abstrakt Rifo, Ivanka och Trenchevski, Anita (2016). Kommunalt meningsskapande kring specialpedagogens uppdrag. Municipal sensemaking around Special Educational Needs Coordinator assignment. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90hp. LÄS MER

 5. 5. Språket är nyckeln! : En intervjustudie om språkinriktad undervisning i ämnet företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Beate Tutschku; [2017]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkutvecklande arbetssätt; litteracitet; lärares perspektiv; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att belysa företagsekonomilärares uppfattning om språkinriktad undervisning. Studien genomförs i form av kvalitativa intervjuer med sju lärare i företagsekonomi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet struktur.

Din email-adress: