Sökning: "the Good Friday Agreement"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden the Good Friday Agreement.

 1. 1. Långfredagsavtalet och Nordirland : Konsensusdemokrati eller ej?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Sjömar; [2018]
  Nyckelord :Nordirland; Långfredagsavtalet; Konsensusdemokrati; Lijphart;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if Northern Ireland and the Good Friday agreement are examples of Consociotional Democracy. According to the theory of Consociotional democracy it will create stability in divided societies. LÄS MER

 2. 2. Consociationalism in Northern Ireland : Power-sharing as making or breaking a national identity?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elsa Olofsson; [2014]
  Nyckelord :Northern Ireland; Consociationalism; the Good Friday Agreement; Role of Membership; Nationalism National Identity;

  Sammanfattning : The Northern Irish conflict known as the Troubles reached a peace process in 1998, through the framework of the Good Friday Agreement. Infused in the agreement are the traits of consociationalism, a theory often articulated by Professor Arend Lijphart. LÄS MER

 3. 3. To understand the negotiations leading to the Good Friday agreement 1998

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Per Larsson; [2012]
  Nyckelord :Keywords: Rationality; Cognitions; Mediator; Negotiations; Integrated frameworks; Good Friday agreement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This article uses negotiations theory to analyze the Good Friday agreement negotiations in 1998. Negotiations theory is often divided into either rational choice or cognitive perspectives whereas negotiations in fact constitutes of both. LÄS MER

 4. 4. Från fruktan till fred - USA: s roll i förverkligandet av "Good Friday" avtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Carlberg; Karl Fredrik Svensson; [2006]
  Nyckelord :Medling; Nordirland; Konfliktlösning; USA; Contingency Model; Asymmetrisk konflikt; The Good Friday Agreement; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under mer än 800 år har en bitter konflikt utkämpats mellan främst Irland och Storbritannien. De senaste 50 åren har denna konflikt primärt handlat om Nordirlands varande eller icke varande i unionen med Storbritannien. Den komplexa historien till trots kunde ett avtal tecknas mellan de inblandade parterna 1998. LÄS MER

 5. 5. Konfliktløsningsprocessen i Nordirland : med fokus på "The Good Friday Agreement"

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Søren Malmborg; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemstillingen, som er søgt beskrevet og gennemgået i den følgende opgave, er processen ledende op til og indgåelsen af, "The Good Friday Agreement" ellers kendt som Belfast aftalen anno 1998. Opgavens formål har været at benytte sig af klassiske sociologiske teorier om social strid og orden i form af f.eks. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet the Good Friday Agreement.

Din email-adress: