Sökning: "“the Rational Actor Model”"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden “the Rational Actor Model”.

 1. 1. SVERIGES BRISTANDE KRISBEREDSKAP – VARFÖR NEDMONTERADES TOTALFÖRSVARET? : Den rådande coronapandemin har lamslagit världen. Sveriges förmåga att hantera viruset har ifrågasatts och brister i beredskapen har återigen uppdagats. Varför nedrustades totalförsvaret?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Markus Larsson; [2020]
  Nyckelord :disarmed; preparedness; security; stockpile; threat; total defense; beredskap; beredskapslager; hot; nedrustning; säkerhet; totalförsvar;

  Sammanfattning : Den pågående coronapandemin har lamslagit stora delar av världen och brister i den svenska krisberedskapen har därmed uppdagats. Uppsatsens syfte är att förklara varför det svenska totalförsvaret nedrustades. LÄS MER

 2. 2. Från hus till hus i en återbruksprocess -Potentialen för återbruk som materiell och meningsskapande resurs i nybyggnation.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jessica Lundmark; [2019-06-17]
  Nyckelord :Recycling; Circular economy; Cultural Heritage; Cultural Heritage process; Conversion;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, 15 hpBebyggelseantikvariskt programLå 2018/19Göteborgs Universitet, Kulturvård.... LÄS MER

 3. 3. Ambivalent personalförsörjning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jörgen Erdmann; [2019]
  Nyckelord :Värnplikt; yrkesförsvar; frivillighet; Försvarsmakten; Moderaterna; Socialdemokraterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2009 the Swedish parliament decides to discontinue the conscript service, and in 2010 it was replaced by a system based on employed personnel. The purpose of this study is to analyze the factors leading up to the decision to abandon conscript service. LÄS MER

 4. 4. "We face neither East nor West; We face forward" : A study about policy implementation to receive Chinese Foreign Direct Investments in Ghana

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Ida Hansson; Emma Osbakk Malmström; [2019]
  Nyckelord :Foreign Direct Investment FDI ; Liberal International Political Economy IPE ; Rational Actor Model RAM ; Ghana; China;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis focuses on examining the Ghanaian state's policies regarding inward Foreign Direct Investments and furthermore the policy implementation to attract and receive FDI, the question asked is What policy choices have been implemented by Ghana to attract Chinese FDI? This thesis employs a single case study design with a qualitative approach as it seeks to draw upon Liberal IPE and RAM to understand the policy choices in attracting FDI, more specifically how Ghana has shaped their policies. When conducting the analysis, the thesis assembles documents, both primary and secondary data to be able to answer the research question. LÄS MER

 5. 5. Emergent Routing Strategies in the Lightning Network

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :John-John Markstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In payment channel networks, such as the Bitcoin native Lightning Network, the routing nodes receive a fee as compensation for displaced liquidity, time value of money and operational costs. Currently this fee is manually set procuring sub optimal profits to the node operator. LÄS MER