Sökning: "Agnes Carstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Carstedt.

  1. 1. Köttet och klimatet : En studie om konkurrerande institutionella logiker i en organisationFörfattare:

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Agnes Carstedt; Wilma Skog; Filippa von Heideken; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER