Sökning: "Alexander Gerard"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexander Gerard.

 1. 1. Hur ser möjligheten ut för att anpassa befintliga tak till gröna tak med våtmark?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Gerard; Maatouk Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Våtmarkstak; Wetland roof; Gröna tak; Green roof; Extensiva tak;

  Sammanfattning : Våtmarkstak är en typ av extensiva gröna tak med våtmarks- eller träskväxter planterade i växtbädden. Syftet med studien är att undersöka om befintliga tak kan anpassas till gröna tak med våtmark samt visa vilka för- och nackdelar grönt tak med våtmark har jämfört med traditionella gröna tak utan våtmark. LÄS MER

 2. 2. Development of Business Models for Electrical Energy Storage in Europe - Techno-economic evaluation of combining storage services

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :KARL ALEXANDER GÉRARD ESSER; TOBIAS GOODDEN; [2016]
  Nyckelord :energy storage; European power market; long-term storage; energilagring; europeiska elkraftmarknaden; långsiktig energilagring; ;

  Sammanfattning : Europe aims for a transition towards less greenhouse gas emission and dependency on fossil fuels. The integration of intermittent renewable energy sources, as wind or solar power, can be facilitated by, among others, temporally decoupling demand and supply of electricity. LÄS MER