Sökning: "Andersson Lizette"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Andersson Lizette.

 1. 1. Vad är det som hörs? En undersökning av seendet som meningsskapande verktyg under livekonserten

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Andersson Lizette; [2016]
  Nyckelord :Visuell perception; Live; Musik; Mediumteori; Embodiment; Mediekultur; Social interaktionism; Social interaktion; Non-visual communication; Meningsskapande praktiker; Visual perception; Music; Visuality; Meaning making practices; Visual Culture; Live Music; Performance;

  Sammanfattning : Trots att musik främst är ämnat för örat verkar dagens liveframträdanden mer visuellt stimulerande än någonsin. Livekonserten har utvecklats till en show för publiken att se på likväl som lyssna till, vilket ställer höga krav på visuell framställning. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever i en skola för alla : Utifrån funktionsnedsättningarna ADHD och Aspergers syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ellinor Andersson; Lizette Månsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER