Sökning: "food loss and waste"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden food loss and waste.

 1. 1. Managing Shared Value in Multinational Corporations - A multiple case study on three major food companies and their CSV management in the context of global food loss and waste

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Storm B. Andersen; Rickard Säterö; [2020-06-30]
  Nyckelord :CSV; Food loss; Food waste; Coordination; Implementation;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Emma Kihlberg; [2020]
  Nyckelord :Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. LÄS MER

 3. 3. Optimizing the preparation of cooked chickpea

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Engsner; [2020]
  Nyckelord :chickpeas; pulses; legumes; boiling; cooking; soaking; treatment; preparation; optimization;

  Sammanfattning : The demand of processing pulses (dry beans, lentil, and peas) into various foods has increased over the recent years as they are considered a sustainable and healthy food. Thus, a sustainable processing of them is equally important for the future. LÄS MER

 4. 4. Vinn mot svinn - En studie som belyser hur producenter kan hjälpa konsumenter att minska sitt omfattande matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Erichs; Amelie Hansson; [2020]
  Nyckelord :matsvinn; datummärkning; förpackningar; livsmedel; producentansvar; förvaring; hållbarhetsdatum; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature has provided us with delicious and nutritious food for many years. It is estimated that one third of all edible food is wasted globally. This means a substantial loss of resources. Consumers are unaware of the great amount of avoidable food waste that is created from household consumption and the environmental impact it has. LÄS MER

 5. 5. Assessment of food losses and waste and related greenhouse gas emissions along a fresh apples value chain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Oluwadamilola Oluwaseun Omoleye; [2020]
  Nyckelord :food loss and waste; apple loss; value chain; environmental impacts; GHG; emissions;

  Sammanfattning : Reducing food waste is very important for food security and environmental issues. The aim of this study is to assess potential food losses and waste (FLW) along fresh apples value chain, related environmental impact (emissions), and identify applicable measures to reduce losses and waste. LÄS MER