Sökning: "Alexander Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Alexander Carlsson.

 1. 1. Det brister hela vägen - examensmålens integrering med religionsämnet, en fallstudie på en yrkesskola

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicholas Tyren; Alexander Smith Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Examensmål; Gymnasiet; Integrering; Motivation; Religion; Religionskunskap; Tid; Utbildning; Implementering; Yrkesprogram; Yrkesskolor; Brister;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer behandla examensmålens integrering med religionsämnet på en yrkesskola i södra i Sverige. För ca 10 år sedan röstades ett lagförslag från regeringen igenom som yrkade på att för att öka motivationen hos elever på yrkesskolor så behövdes en större integrering mellan karaktärsämnet och de gymnasiegemensamma ämnena (Prop. LÄS MER

 2. 2. Mäta och visualisera produktivitet inom ITSM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Bergqvist; Andreas Carlsson; [2018]
  Nyckelord :IT Service Management; Produktivitet; Värde; Tjänster; Prototyp; Designprinciper;

  Sammanfattning : IT Service Management (ITSM) is becoming a more relevant topic and the view of services is growing, therefore it is natural that new difficulties arise. When it comes to the manufacturing industry, it has not been seen as a difficult process to measure productivity. That is because it only refers to the ratio between output and input. LÄS MER

 3. 3. Formandet av Identitet i Muslimska skolor - Nationella och Internationella perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Smith - Carlsson; Nicholas Tyrén; [2018]
  Nyckelord :diskriminering; föräldrar; Identitet; kön; muslimska skolor; normer;

  Sammanfattning : ABSTRACT Detta är en kunskapsöversikt som ämnar redovisa forskning kring hur skolor med muslimsk profil förhåller sig till värden och normer i landet de befinner sig i. Med fokus på hur elevers identitet påverkas och formas av skolan, föräldrar och samhället. LÄS MER

 4. 4. Kravhantering i praktiken : Grundad teori vid insamling och analys av krav samt användarens uppfattning av den informella modellen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Alexander Carlsson; Oscar Waern; [2017]
  Nyckelord :Kravhanteirng; Grundad teori; Informell modell;

  Sammanfattning : En av de stora faktorerna till att utvecklingsprojekt misslyckas är en dåligt utförd kravhantering. För att öka intresset och kunskapen kring kravhantering har denna studie testat en kravmetod framtagen av Halaweh (2012) i praktiken hos ett fallföretag. LÄS MER

 5. 5. Design of a Hybrid Microgrid for use With Solar Panels to Power a Home

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Alexander Carlsson; Linus Dahlgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to power a single home with solar panels amicrogrid has been designed, modeled, and simulated. The hybridsolution for the microgrid that is implemented allows for DCappliances to be connected before the inverter step and for ACappliances to be connected after it, removing inefficienciesassociated with the AC to DC conversion. LÄS MER