Sökning: "Anna Swedin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Swedin.

  1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår : En litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Anna Bergek; Rie Swedin; [2016]
    Nyckelord :venösa bensår; omvårdnad; sjuksköterska; litteraturöversikt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är ett vanligt problem som väntas öka med en allt äldre befolkning. Patienter med venösa bensår lider ofta av smärta och har nedsatt livskvalitet. Studier visar att sjuksköterskor har kunskapsluckor om hur patienter med venösa bensår ska vårdas. LÄS MER