Sökning: "venösa bensår"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden venösa bensår.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Oskar Mikaelsson Nilsson; Alexander Jannesson Prytz; [2020]
  Nyckelord :Venösa bensår; leva; patientupplevelser; lidande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: De individer som drabbas av ett venöst bensår kommer troligen att leva med det under en lång tid. Det är även ett välkänt problem att dessa individer upplever svårigheter i sin vardag samt det är ett komplext problem som inte endast kan lösas genom såromläggningar. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att leva med venöst bensår : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Holmstrand; Olivia Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :venöst bensår; patientperspektiv; vårdrelation; lidande; livskvalitet;

  Sammanfattning : Venösa bensår är en diagnos som drabbar många, främst äldre. Den vanligaste orsaken är venös insufficiens och sårläkningsprocessen kan ta lång tid. Det kan för individen medföra långvariga vårdkontakter eftersom frekventa såromläggningar ofta fordras. LÄS MER

 3. 3. Silverförbandets effekt på venösa bensår i jämförelse med annat förband utan silver : En litteraturöversikt baserad på sammanställning av evidens

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fikret Javor; Medina Sumic; [2020]
  Nyckelord :Evidens; evidensgradering; silverförband; sårläkning; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är vanligt förekommande och kan orsaka problem för patienten. Såren är ofta smärtsamma, svårläkta och det kan även förekomma obehaglig lukt. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans kunskap om levnadsvanors påverkan på sårläkningen hos personer med venösa bensår.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Sönne; Josefin Adrielsson; [2019]
  Nyckelord :Distriktssköterska; kunskap; levnadsvanor; sårläkning; venösa bensår.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att det finns en kunskapsbrist hos sjuksköterskor gällande levnadsvanors påverkan på sårläkningen. Bensår är ett problem inom hälso- och sjukvården och sårrelaterade omkostnader uppgår till mellan två och fyra procent av den totala budgeten. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar patientens följsamhet tillkompressionsbehandling av venösa bensår – Enlitteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Andersson; Catrine Forslund; [2019]
  Nyckelord :Adherence; compression treatment; factors; patient; venous leg ulcers; Faktorer; följsamhet; kompressionsbehandling; patient; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av venösa bensår hos den vuxna befolkningen i EU-länderna uppskattas vara mellan 490 000 upp till 1,3 miljoner personer. Den viktigaste behandlingen för att förebygga recidiverande bensår är kompressionsstrumpor. LÄS MER