Sökning: "venösa bensår"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden venösa bensår.

 1. 1. Att leva med venösa bensår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Carolina Tibbelin; Matilda Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Venous leg ulcers; patient; experience; Venösa bensår; patienten; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av behandling och vård vid venösa bensår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna-Cecilia Jansson; Freja Willborg; [2021]
  Nyckelord :Nursing; Venous ulcers; Varicose ulcers; Leg ulcers; Chronic venous insufficiency; Patient perspective; Personal experience; Patient centered nursing; Person centered nursing; Patient experience; Treatment; Wound treatment; Omvårdnad; Venösa bensår; Patientupplevelse; Personcentrering; Behandling; Sårbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund   Allmänsjuksköterskor kommer ofta i kontakt med personer med venösa bensår. Behandling och vård av dessa personer sker ofta inom primärvård, öppenvård eller hemsjukvård, men även på vårdavdelningar och andra sjukvårdsinstanser. Venösa bensår är en följd av underliggande kronisk venös insufficiens. LÄS MER

 3. 3. Nutrition för sårläkning av svårläkta sår hos äldre personer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ibrahim Alhamarna; Thunthika Samrongpun; [2021]
  Nyckelord :Chronic ulcer; Elderly; Nursing; Nutrition; Nutrition; Omvårdnad; Svårläkta sår; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår innebär olika typer av sår som venösa bensår, trycksår och diabetes fotsår. Brister i nutritionen och därmed brist på viktiga näringsämnen kan leda till undernäring och försämra sårläkning. Undernäring är den största riskfaktorn för äldre personer med svårläkta sår. LÄS MER

 4. 4. Effekten av två olika kompressionslindor vid läkning av venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jacob Aljaderi; Georgios Nakos; [2021]
  Nyckelord :Venous leg ulcers; venous insufficiency; compression therapy; oedema treatment; caregiving; Venösa bensår; venös insufficiens; kompressionsbehandling; ödembehandling; omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING    Bakgrund: Venösa bensår är ett globalt vanligt förekommande fenomen, 1–2 % av jordens befolkning anses vara drabbade. Bensår skapar stort lidande för patientens fysiska och psykiska hälsa. Två vanliga förekommande problem är smärta och isolering. LÄS MER

 5. 5. Individers erfaremheter av att leva med venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ronja Ekander; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Känslor; upplevelser; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är inte en sjukdom, det är ett symtom. Definitionen av ett venöst bensår är ett sår som inte går över av sig självt eller med lättare behandling efter sex veckor. Att leva med venösa bensår innebär oftast en lång kontakt med vården och en livslång kompressionsbehandling. LÄS MER