Sökning: "venösa bensår"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden venösa bensår.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Oskar Mikaelsson Nilsson; Alexander Jannesson Prytz; [2020]
  Nyckelord :Venösa bensår; leva; patientupplevelser; lidande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: De individer som drabbas av ett venöst bensår kommer troligen att leva med det under en lång tid. Det är även ett välkänt problem att dessa individer upplever svårigheter i sin vardag samt det är ett komplext problem som inte endast kan lösas genom såromläggningar. LÄS MER

 2. 2. Kan jag det här? Distriktssköterskors erfarenhet av sin kompetens och kompetensutveckling gällande kompressionsbehandling av venösa bensår.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fanny Axelsson; Anna Kronholm; [2020]
  Nyckelord :Compression bandaging; district nurse; experience; professional competence; venous leg ulcers; Distriktssköterska; erfarenhet; kompetens; kompressionsbehandling; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att Sveriges befolkning blir äldre ökar behovet av vård och kompressionsbehandling. För att kunna ge en optimal sårvård behöver distriktssköterskan ha kompetens inom venös insufficiens, sårläkningsprocessen, sårläkningshämmande faktorer, cirkulationsbedömning och kompressionsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att leva med venöst bensår : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Holmstrand; Olivia Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :venöst bensår; patientperspektiv; vårdrelation; lidande; livskvalitet;

  Sammanfattning : Venösa bensår är en diagnos som drabbar många, främst äldre. Den vanligaste orsaken är venös insufficiens och sårläkningsprocessen kan ta lång tid. Det kan för individen medföra långvariga vårdkontakter eftersom frekventa såromläggningar ofta fordras. LÄS MER

 4. 4. Silverförbandets effekt på venösa bensår i jämförelse med annat förband utan silver : En litteraturöversikt baserad på sammanställning av evidens

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fikret Javor; Medina Sumic; [2020]
  Nyckelord :Evidens; evidensgradering; silverförband; sårläkning; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är vanligt förekommande och kan orsaka problem för patienten. Såren är ofta smärtsamma, svårläkta och det kan även förekomma obehaglig lukt. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anette Glöde; Camilla Widlund; [2020]
  Nyckelord :Venous leg ulcer; chronic leg ulcer; experiences; quality of life; Venösa bensår; svårläkta bensår; upplevelse; livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduction: Hard-to-heal leg ulcers are common, especially among the elderly. A leg ulcer is not a disease in itself but a symptom of an underlying disease. Venous insufficiency is the most common cause. The quality of life deteriorates for the patient and the treatment time is often long and resource-intensive for healthcare and society. LÄS MER