Sökning: "Anton Lorentzson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Lorentzson.

  1. 1. #Våldtäkt - En kvantitativ studie om Dagens Nyheters våldtäktsrapportering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Alice Edwards; Anton Lorentzson; [2019-06-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This study is a continuation of a well-known study, “Riktig våldtäkt”, published by the ethnologist David Sandberg in 2003. Sandberg made a content quantitative analysis of the reporting of rape by the largest Swedish newspaper, Dagens Nyheter, during the years 2001- 2002. LÄS MER