Sökning: "Art Zejnullahu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Art Zejnullahu.

  1. 1. Arena Online - En mötesplats i ett socialt utsatt område

    M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Art Zejnullahu; [2018]
    Nyckelord :Malmö; Socialt utsatta områden; Kriminalitet; Status; Kvalitativ intervju; Upplevelse; Mötesplats;

    Sammanfattning : Ett av Malmös mest problemartade områden är Seved i stadsdelen Sofielund. I Seved finns det en mötesplats som heter Arena Online där unga från Seved och hela Malmö spenderar stor del av sin tid på grund av brist på sysselsättning eller underhållning. LÄS MER