Sökning: "Axel Purwin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Purwin.

 1. 1. Grain market integration in Sweden, 1732-1914

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Axel Purwin; [2018]
  Nyckelord :Economic integration; Price history; Regional history;

  Sammanfattning : With new datasets being compiled and new methods introduced, the last two decades have seen a surge in papers investigating historic market integration. These papers have, however, mainly been concerned with international market integration. LÄS MER

 2. 2. Levande landsbygd? : En befolkningsprognos för Norrland bortom städerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Axel Purwin; [2016]
  Nyckelord :Lee-Carter-modellen; Norrland; kohort-komponentmetoden; befolkningsprognos;

  Sammanfattning : .... LÄS MER