Sökning: "Behavioural and psychological symptoms of dementia. Non-pharmacological treatments. Cognitive disorders. Nursing care."

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Behavioural and psychological symptoms of dementia. Non-pharmacological treatments. Cognitive disorders. Nursing care..

 1. 1. En sång, en doft, en hand att hålla i? : Symtomlindrande omvårdnadsåtgärder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med kognitiv sjukdom - en integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Elina Hedlund; Johanna Skolhäll; [2023]
  Nyckelord :Behavioural and psychological symptoms of dementia. Non-pharmacological treatments. Cognitive disorders. Nursing care.; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Icke-farmakologisk behandling. Kognitiv sjukdom. Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet personer med kognitiv sjukdom ökar och konsekvensen av detta är bland annat att fler personer drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom. Detta ställer allt högre krav på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Agitation vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom : omvårdnadsåtgärder för att minska agitation hos personer med kognitiv sjukdom: en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Svanberg; Susanne Nygren; [2023]
  Nyckelord :Agitation; Non-pharmacological; Cognitive disorder; BPSD and Nursing treatment; Agitation; Icke-farmakologisk; Kognitiv sjukdom; BPSD och Omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Kognitiv sjukdom är samlingsbegrepp som innefattar flera olika diagnoser och i Sverige insjuknar årligen 20 000–25 000 personer. Det som är gemensamt för de olika diagnoserna är att de uppstår till följd av skador i hjärnan. LÄS MER