Sökning: "Black liquor"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Black liquor.

 1. 1. Metod för provtagning av svartlut och analys av såpa i svartlut

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Inger-Johanne Hjalmarson; [2019]
  Nyckelord :Black liquor; centrifuge; sampling; sulphur soap; tall oil; Centrifugering; provtagning; svartlut; såpa; tallolja;

  Sammanfattning : In paper pulp production, many details can be optimized. For optimal separation of soap from black liquor, it is important to know the amount of soap in the black liquor. A project to produce a method for sampling black liquor and a method for measuring how much soap is present in black liquor by centrifugation was done at Södra Cell Mönsterås. LÄS MER

 2. 2. Black liquor to advanced biofuel : A techno-economic assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Rikard Alfjorden; [2019]
  Nyckelord :Biofuel; technoeconomic; biorefinery;

  Sammanfattning : This thesis looked at a biorefinery pilot plant that converted lignin in black liquor into biofuel. A heat/mass balance was made which was used to create a heat/mass balance for a theoretical large-scale plant. This then created the CAPEX for building the plant. LÄS MER

 3. 3. Analysis and assessment of biogas production potential in Sweden for 2050

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Patrik Norr; [2019]
  Nyckelord :Biogas production; future biogas potential in Sweden; sustainable development; black liquor; energy crops; manure.;

  Sammanfattning : The world is about to shift from fossil fuel dependency to independency. The national agenda of Sweden has put forth future goals of becoming a zero net greenhouse gas emitter by the year 2045 and before that, having an 80 % fossil fuel independent transportation fleet by 2030. LÄS MER

 4. 4. Biodrivmedel från lignin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Darius Kvainauskas; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lignin är en molekyl som finns i alla växter och kan användas för att framställa nya generationens biodrivmedel. Ligninbaserade biodrivmedel är bra från en miljöaspekt för att det minskar växthuseffekten, men också för att utvinningen av svartlut kan effektivisera tillverkning av pappersmassa. LÄS MER

 5. 5. Monitoring Kraft Recovery Boiler Fouling by Multivariate Data Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alexandra Edberg; [2018]
  Nyckelord :Recovery Boiler; Fouling; Multivariate Data Analysis; Principal Component Analysis PCA ; Partial Least Square Projection PLS ; Sodapanna; Inkruster; Multivariat Dataanalys; Principal Component Analysis PCA ; Partial Least Square Projection PLS ;

  Sammanfattning : This work deals with fouling in the recovery boiler at Montes del Plata, Uruguay. Multivariate data analysis has been used to analyze the large amount of data that was available in order to investigate how different parameters affect the fouling problems. LÄS MER