Sökning: "Bruno Buciuto Sundelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bruno Buciuto Sundelin.

  1. 1. Heat n' Eat : Utvecklingen av en användbar e-butik med fokus på navigerbarhet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Rikard Andersson; Johan Emberg; Sofie Hazell; Hjalmar Laestander; Gustaf Norberg; Maximilian Elmfeldt Rönnmark; Bruno Buciuto Sundelin; Erik Törngren; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Students today lack both time and money. At the same time e-commerce is increasing, and especially food sales over the internet. This report aims to explore the possibilities of a service that offers students a simple alternative for high quality food within their budget in the form of a web application. LÄS MER