Sökning: "Carl Hydén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Hydén.

  1. 1. Sociala normer vid insamlingar av skadestånd och dagsböter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

    Författare :Carl-Owe Olsson; [2009]
    Nyckelord :rättsregler; sociala normer; insamling av skadestånd; insamling av dagsbot; grupptillhörighet; Social Sciences;

    Sammanfattning : The main purpose with this essay is to understand the motivation behind norms concerning collection of fee and compensation to victims from a group of people to pay convicted persons fee and compensation to victims. In this essay I assume that the motivation in the norm is that the judgement is wrong. LÄS MER