Sökning: "Carl Roth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Roth.

 1. 1. Rule of Law in the European Union's Foreign Policy Limits to Judicial Review

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Roth; [2012-09-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In most constitutional systems, political institutions are left a large margin of discretion as regards substantial foreign policy decisions and courts tend to not get involved. Substantial foreign policy decisions are regarded as part of “high politics”, dealing with questions that are generally conceived as “political questions”, which are not within law’s province or within the court’s jurisdiction. LÄS MER

 2. 2. Likviditetshantering i industriföretag : En fallstudie om Stamo Maskin AB och GEA EXOS Ventilation AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Carl-Henrik Önnerberg; Jerry Roth; Tobias Bergenmo; [2009]
  Nyckelord :Kassaflöde; Likviditet; Likviditetshantering;

  Sammanfattning :  Sammanfattning Titel: Likviditetshanteringen i industriföretag Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Carl-Henrik Önnerberg, Jerry Roth, Tobias Bergenmo Handledare: Per Janze Nyckelord: Kassaflöde, Likviditet, Likviditetshantering Bakgrund: Kassaflödet har blivit alltmer viktigt i dagens samhälle, då in- och utbetalningar sker löpande i företagen. Detta för att tidigare kunna upptäcka ett ojämnt flöde av likvida medel. LÄS MER