Sökning: "Cecilia Ripa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Ripa.

  1. 1. Pedagogisk utredning och dokumentation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Christina Johansson; Cecilia Ripa; [2015]
    Nyckelord :Dokumentation; elever i behov av särskilt stöd; pedagogisk utredning; specialpedagogiskt perspektiv;

    Sammanfattning : ProblemområdeVi har båda arbetat en längre tid i skolans år F-6 och kommit i kontakt med många elever i behov av särskilt stöd. Vår erfarenhet är att arbetet med att utreda elevers behov av särskilt stöd ser väldigt olika ut på skolorna och att även specialpedagogens roll i detta arbete ser olika ut. LÄS MER