Sökning: "Christer Björn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christer Björn.

  1. 1. Ingen enkel kur! Modell för ökad servicenivå inom svensk sjukvård

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Christer Hedlund; Björn Brisund; [2005]
    Nyckelord :sjukvård; modell; IT; service management; servicetrappa; IT; patient;

    Sammanfattning : Temat för denna uppsats är - ökad service inom sjukvården. När ministrar – de högsta ansvariga för sjukvården - i en offentlig debattartikel efterlyser, ”att vården skall vara till för patienten och inte tvärtom” antyder det att sjukvården har problem när det gäller patient¬service. LÄS MER