Sökning: "Dafni Iliadou"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dafni Iliadou.

 1. 1. Att leva med melankoli : En studie om patienter diagnostiserade med melankoli i Kristinehamns hospital under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Dafni Iliadou; [2022]
  Nyckelord :Melancholia; mental hospital; Melankoli; mentalsjukhus; Mariebergs sjukhus; Kristinehamns hospital;

  Sammanfattning : During the long 19th century and the great development of mental health care, several new hospitals were built, and new methods emerged. The society wanted healthy citizens who could work, to contribute to the economy and that made the mental hospitals very important during that time. LÄS MER

 2. 2. Att rädda en stad : Från branden och nödhjälpen, till koleraepidemin och döden.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Dafni Iliadou; [2019]
  Nyckelord :Karlstad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER