Sökning: "Elena Sofianidou"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elena Sofianidou.

  1. 1. Högsbo - Sisjön Från industriområde till handelsplats

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elena Sofianidou; Linda Jaklund; [2008-01-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Högsbo - Sisjöns industriområde har sedan den förstastadsplanen antogs 1956 varit ett av de viktigaste industriområden i Göteborg.Dess centrala läge och närhet till stora trafikleder har gjort området mycketattraktivt för företag i alla branscher. LÄS MER