Sökning: "Erica Berglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erica Berglund.

  1. 1. Nyblivna pensionärers upplevelse av hälsa och aktivitetsbalans i vardagslivet

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Erica Berglund; Marie Eriksson; [2019]
    Nyckelord :Pensionärer; aktivitetsbalans; hälsa; arbetsterapi;

    Sammanfattning : Sammanfattning Vid pensioneringen har personen lämnat sitt arbete som kan ha varit den största aktiviteten i vardagen. Det blir en omställning som kan leda till både förändrad hälsa och inverka på aktivitetsbalansen. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur nyblivna pensionärer upplever sin hälsa och aktivitetsbalans i vardagen. LÄS MER