Sökning: "Marie Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Marie Eriksson.

 1. 1. Som en oinbjuden gäst som aldrig går hem : En litteraturöversikt om hur personer upplever sin vardag med kronisk smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Marie Eriksson; Mona Omar; [2020]
  Nyckelord :Begränsningar; kronisk smärta; lidande; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det fanns en stark koppling med långvarig kronisk smärta samt försämrad livskvalitet. Livet med kronisk smärta skapade olika begränsningar för personen. Sucidrisken är ökad för dessa personer jämförelsevis med den generella befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Patientens väntan på akutmottagningen : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Marie Haglunds Eriksson; Rebecka Massey; [2019]
  Nyckelord :Emergency department; communication; information; patient experiences; waiting; Akutmottagning; kommunikation; information; patientupplevelser; väntan;

  Sammanfattning : Background: Overcrowding and long waiting times are common in emergency departments. Organizational problems, staff- and hospital bed shortages leads to long waiting times. A consequence of the long waiting time is that patients' leave without being seen. LÄS MER

 3. 3. Nyblivna pensionärers upplevelse av hälsa och aktivitetsbalans i vardagslivet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Erica Berglund; Marie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Pensionärer; aktivitetsbalans; hälsa; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vid pensioneringen har personen lämnat sitt arbete som kan ha varit den största aktiviteten i vardagen. Det blir en omställning som kan leda till både förändrad hälsa och inverka på aktivitetsbalansen. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur nyblivna pensionärer upplever sin hälsa och aktivitetsbalans i vardagen. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation är nyckeln till interaktion! : En kvalitativ studie om förkollärares resonemang kring kommunikation och interaktion mellan förskollärare och barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Eriksson; Marie Leijon; [2019]
  Nyckelord :Socialkonstruktionism; Diskurspsykologi; Kommunikation; Interaktion; Förskola; Barn; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur interaktion mellan barn och förskollärare tar sig uttryck i förskollärares beskrivning av kommunikation i förskolan. Följande frågeställning har använts för att uppfylla studiens syfte: Hur beskriver förskollärare att de kommunicerar och interagerar med barn i förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionismen med ett diskurspsykologiskt angreppssätt som analysmetod med tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering som analysverktyg. LÄS MER

 5. 5. Kanalval i modebranschen : Konsumenters tillvägagångssätt vid val av handelskanal - online eller offline.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anja Omrec; Mathilda Marie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Consumer; online; offline; retail; consumer behaviour; channel choice; Konsumenter; e-handel; fysisk butik; detaljhandel; konsumentbeteende; kanalval;

  Sammanfattning : Modebranschen har under de senaste åren genomgått en dramatisk förändring där e-handeln tar över allt mer och mer. Framtidsprognosen för fysiska butiker ser relativt dyster ut och inom en snar framtid förväntas dessa inte finnas kvar. LÄS MER