Sökning: "Fredrik Tärnhuvud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fredrik Tärnhuvud.

  1. 1. Räddningssluss för ubåt

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Fredrik Tärnhuvud; [2020]
    Nyckelord :Ubåt; Räddningssluss; Examensarbete; Saab Kockums;

    Sammanfattning : I detta arbete har möjlighet till billigare lösningar för räddningssluss och passage till ubåt undersökts. Arbetet har resultat av ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet maskin- och materialteknik vid Malmö universitet. LÄS MER