Sökning: "G20"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet G20.

 1. 1. Goodwill Impairment : Predicting goodwill impairment with the market reaction to acquisitions

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Godefroy Späth; Robert Trampler; [2018]
  Nyckelord :Goodwill impairment; market reaction; nordic countries; G20; earnings management; IFRS 3; merger and acquisition;

  Sammanfattning : In the economy intangible assets have become more and more important. Financial standards have evolved in order to capture this change and to be relevant. IFRS are international financial accounting standards with the goal to provide investors relevant information in their investment decision process. LÄS MER

 2. 2. Ett avdragsförbud för ränteutgifter i gränsöverskridande transaktioner : – En uppsats om implementeringen av åtgärdspunkt 2 från BEPS i svensk lagstiftning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Persson Elsa; [2018]
  Nyckelord :Hybrida missmatchningar; internationell skatterätt; BEPS;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utreda vad hybrida missmatchningar är och hur dessa används av företag för att skatteplanera. År 2013 fick OECD ett uppdrag av G20-länderna som syftade till att motverka internationell skatteflykt. Arbetet går under namnet BEPS. LÄS MER

 3. 3. EGENINTRESSSE ELLER SAMARBETSVILJA? En kvantitativ studie om varför ambitionsnivån i staters klimatpolitiska löften skiljer sig åt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Nestlog; [2017-08-09]
  Nyckelord :miljöpolitik; klimatpolitiska löften; ; UNFCCC; Parisavtalet; neorealism; neoliberalism;

  Sammanfattning : Genom att nästan samtliga av världen länder undertecknade Parisavtalet finns nu en gemensam klimatpolitisk målsättning: den globala medeltemperaturen ska hållas under 2 graders ökning i jämförelse med den preindustriella nivån. För att uppnå detta har varje stat formulerat löften om de utsläppsminskningar de utlovade. LÄS MER

 4. 4. Patentboxen - ett tillåtet skatteincitament för FoU?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Johansson; [2017]
  Nyckelord :patentbox; statsstödsregler; konkurrensregler; etableringsfrihet; OECD- och G20 länderna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om patentboxen om hur den utformats mot bakgrund av den kritik den fått, vilket resulterat i en ny modifierad metod, den s.k. Nexus approach. Sverige har inte tidigare anammat detta system och fått kritik för detta eftersom vissa anser att Sveriges konkurrenskraft gentemot Europa kan komma att minska. LÄS MER

 5. 5. Neutralizing the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements on a EU Level - To what extent can Member States be obliged to align their tax systems to each other?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Juliane Fiebig; [2016]
  Nyckelord :Hybrid Mismatches; Hybrid Financial Instruments; Double Taxation; Double Non-Taxation; Tax Abuse; BEPS; Anti-Tax Tax Avoidance; Tax Arbitrage; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to the on-going discussion regarding the OECD/G20 BEPS project and its particular actions it is an important task for the EU legislator to establish a reasonable and functional legal framework in order to ensure a certain degree of uniformity of Anti-BEPS measures within the European Union. In doing so, the protagonists must respect the boundaries set to domestic law as well as to measures of secondary legislation by primary EU law. LÄS MER