Sökning: "Helen Enberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helen Enberg.

  1. 1. Undantagsbestämmelsen och betygssättning : En fokusgruppstudie främst med fokus på svenskämnet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Carina Alvåg; Helen Enberg; [2019]
    Nyckelord :Specialpedagogik och betygssättning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER