Sökning: "Incremental-spel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Incremental-spel.

  1. 1. ATT SPELA RIKTIGA SPEL : Vad spelare tycker om att spela incremental-spel

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Måns Olsson; [2023]
    Nyckelord :Incremental-spel; idle-spel; grundad teori; speldesign;

    Sammanfattning : Incremental-spel är en spelgenre som innehåller spel med mycket enkla spelmekaniker (Cutting, Gundry & Cairns 2019). De har utvecklats som satir av trender på spelmarknaden (Bogost 2010; Deterding 2016), och har anklagats för att inte vara riktiga spel (Cutting, Gundry & Cairns 2019; Deterding 2016; Purkiss& Khaliq 2015). LÄS MER