Sökning: "India"

Visar resultat 1 - 5 av 1066 uppsatser innehållade ordet India.

 1. 1. The Management of Risks and Crises within MNCs - A case study of Volvo Group and its Business Areas

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Hertzberg; Philip Lundén; [2021-06-28]
  Nyckelord :Disruptions in Supply Chains; MNCs in the Automotive Industry; Supply Chain Risk Management; Crisis management; Resilience;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER

 3. 3. Feasibility Study of Green Hydrogen PowerGeneration in Kavaratti Island, India

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Razif Thekkenthiruthummal Kunjumon; Rinto Cheruvil Baby; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Controlling greenhouse gas emissions is essential by the introduction of renewable energysources. The island Lakshadweep in India has been dependent on non-renewable generationof electricity over the years. LÄS MER

 4. 4. Masthuggets asociala : En postkolonial analys av Zac O´Yeahs Tandooriälgen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :david gottfridson; [2021]
  Nyckelord :Zac O´Yeah; Postkolonialism; Otherness; Mimicry; Tandooriälgen;

  Sammanfattning : In this study, I analyze Zac O´Yeah´s novel Tandooriälgen (2006) and discuss how it relates to postcolonial theory and terms like otherness and mimicry. The novel takes place in a not so distant future, where Sweden and Europe have joined the Asian Union which is governed by India. LÄS MER

 5. 5. Urban infrastructure inundation risk from permanent sea-level rise scenarios in London (UK), Bangkok (Thailand) and Mumbai (India): A comparative analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shawn Pace; [2021]
  Nyckelord :Geography; GIS; Climate Change; Sea-Level Rise; Urban Infrastructure; DEM; London; Mumbai; Bangkok; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to anthropogenically created climate change, global cities are facing inundation by rising sea levels. This study aimed to fill knowledge gaps in understanding the exposure of urban infrastructure such as roads, railways, buildings and parks to sea-level rise (SLR) scenarios, and how this would affect local populations. LÄS MER