Sökning: "India"

Visar resultat 1 - 5 av 1089 uppsatser innehållade ordet India.

 1. 1. The Management of Risks and Crises within MNCs - A case study of Volvo Group and its Business Areas

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Hertzberg; Philip Lundén; [2021-06-28]
  Nyckelord :Disruptions in Supply Chains; MNCs in the Automotive Industry; Supply Chain Risk Management; Crisis management; Resilience;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Immunization supply chain of India

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Mahesh Praveen Kashyap; [2021]
  Nyckelord :Immunization supply chain; COVID-19 vaccination; Routine immunization; Vaccine distribution in developing countries; Health care workers for COVID-19 vaccination; Vaccine administration.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background The COVID 19 pandemic has subjected a lot of countries to economic and social turmoil. This has contributed to socio economic as well as psychological challenges undermining the economies of many countries. Immunization is the key in this crucial phase of pandemic that can save a lot of precious lives. LÄS MER

 3. 3. PREGNANCY EXPERIENCE DURING COVID-19 : KEY CHALLENGES AND DESIGN IMPLICATIONS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Karan Manjunath; [2021]
  Nyckelord :Pregnancy experience; COVID-19; Pregnancy application; Key challenge; Design Implications.;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has caused problem in a particular sensitive area: pregnancy, a moment with a significant impact on women's life. Prior research in this area has examined how women experience and manage pregnancy. However, it is still unclear how the experience of pregnant women is affected by key challenges arising from COVID-19. LÄS MER

 4. 4. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER

 5. 5. Feasibility Study of Green Hydrogen PowerGeneration in Kavaratti Island, India

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Razif Thekkenthiruthummal Kunjumon; Rinto Cheruvil Baby; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Controlling greenhouse gas emissions is essential by the introduction of renewable energysources. The island Lakshadweep in India has been dependent on non-renewable generationof electricity over the years. LÄS MER