Sökning: "Jenny Maria Säll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Maria Säll.

  1. 1. Arbetets krav och resurser i hemsjukvården. : Sjuksköterskors erfarenheter av arbetssituationen - en intervjustudie.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Jenny Säll Madsen; Maria Sterner; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER