Sökning: "Jenny Törnquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jenny Törnquist.

 1. 1. Hetero – ett hinder, bemötande av hbt-personer i vården

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Sten Ola Berdenius; Jenny Törnquist; [2007-05-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Statens Folkhälsoinstituts folkhälsorapport visar att hälsoläget hos homo- bi- och transsexuella (hbt-personer) i samhället är sämre än hos övriga befolkningen. Framför allt är den psykiska hälsan sämre och inom hbt-gruppen är det framförallt transpersoner som mår dåligt. LÄS MER

 2. 2. PSYCHOSOCIAL NURSING NEEDS FOR CANCER PATIENTS

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kajsa Johansson; Jenny Törnquist Friberg; [2005]
  Nyckelord :cancer; kris inventions; patients; psychosocial nursing; nurses;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka patienternas psykosociala omvårdnads behov vid cancersjukdom. Metoden är en litteraturstudie, där tio vetenskapliga artiklar ligger till grund. Den teoretiska referensramen är Antonovskys syn på hälsa. LÄS MER